ÅSIKT

Vi har granskats hårt – och det är rimligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Amanda Lind (MP): Nu mejslar vi fram den bästa politiken för det gröna samhällsbygget

1 av 2
Det har stormat kring Miljöpartiet den senaste tiden. Vi är medvetna om att vårt förtroende sjunkit och att vi har ett stort arbete framför oss. Nu använder vi vår plats i de beslutande rummen för att ta gröna steg framåt, för att bygga hopp och framtidstro, skriver partisekreteraren Amanda Lind.

DEBATT. Miljöpartiet de gröna fortsätter arbetet med att ställa om Sverige och investera i det gröna samhällsbygget. Det moderna, hållbara samhället är inte bara en vision, det kan bli verklighet genom politiskt arbete, även om vägen dit inte är spikrak.

Miljöpartiet har haft några turbulenta månader. Som regeringsparti blir vi hårdare granskade och oftare kritiserade, det är fullt rimligt. Trots ett svårt parlamentariskt läge, där vi är ett litet parti i en minoritetsregering med en riksdag som ofta drar åt ett helt annat håll, använder vi vår parlamentariska kraft för att besluten ska gå i så grön riktning som möjligt.

Vi sitter tillsammans med Socialdemokraterna i en regering som har genomfört de största miljösatsningarna på mer än 20 år med rekordstöd till solceller, laddstolpar, biogas och skydd av över 100 naturreservat. Vi har enats om mål för 100 procent förnybar el till 2040 och kommer att införa en klimatlag.

13 000 fler har anställts i skolan och bostadsbyggandet har tagit fart. Sverige bidrar också med mest av alla länder per capita till FN:s gröna klimatfond.

Vi har gått från en skattesänkarpolitik under alliansens år till att investera i ett hållbart samhällsbygge i hela landet.

Vi har målmedvetet strävat efter att ta plats i de rum där beslut fattas. Men miljöfrågan är aldrig bara Miljöpartiets. Ansvaret för miljöfrågorna och klimatet måste delas av fler partier.

Det är inte en lätt tid. Styrkeförhållandena i riksdagen måste ändras. För att uppnå målsättningarna i Parisavtalet och klara 1,5-gradersmålet måste fler dra åt samma håll.

Miljöpartiets politiska projekt är att vara samhällsbyggare:

• Vi bygger ett hållbart samhälle genom grön omställning. Vi tar kliv för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

• Vi bygger upp den svenska skolan så att det finns tid för varje elev. Alla barn ska må bra i skolan, bildas, utbildas och rustas för att kunna vara med och bygga ett hållbart samhälle.

• Vi bygger ut hela Sverige för en växande befolkning som ska kunna etablera sig i samhället, särskilt på arbets- och bostadsmarknaden. Öppenhet, humanitet och solidaritet tjänar Sverige väl. De tillfälliga restriktivare asylreglerna ska bli en så kortvarig parentes som möjligt i vårt lands utveckling.

Vårt förtroende som parti har sjunkit. Även vår trovärdighet i miljöfrågorna har påverkats den senaste tiden. Detta är vi medvetna om och har ett stort arbete framför oss.

Miljöpartiet ska vara den självklara politiska kraften för människors engagemang för klimatfrågorna. Klimatutmaningen är en ödesfråga. Vi ser det och svenska folket vet det. När Novus på uppdrag av statsrådsberedningen och analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft i april frågade vilken den viktigaste frågan är om 15 år svarade 59 procent att miljö och klimat är den viktigaste frågan.

Miljöpartiet har länge haft en omfattande klimatpolitik, men inte samlad i en färdplan. Vi tar därför ett tydligare helhetsgrepp genom att ta fram en klimatfärdplan som konkret beskriver de åtgärder som behövs för att klimatmålen ska nås. Detta arbete beräknas vara klart under våren 2017 men arbetet är redan i full gång för att steg för steg mejsla fram den bästa politiken för det gröna samhällsbygget.

Vi använder vår plats i de beslutande rummen för att ta gröna steg framåt, för att bygga hopp och framtidstro.

Amanda Lind

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM