Debatt

IS-återvändarna är ditt ansvar, Ygeman

Debattören: Vi kan inte ha en regering som saknar kontroll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Runt 300 svenskar har anslutit sig till IS. Sverige måste sluta hoppas på att inget ska inträffa, för händelserna i vårt närområde och även på Bryggargatan visar att det finns ensamvargar som har förmåga att skada vår demokrati, skriver Roger Haddad.
Runt 300 svenskar har anslutit sig till IS. Sverige måste sluta hoppas på att inget ska inträffa, för händelserna i vårt närområde och även på Bryggargatan visar att det finns ensamvargar som har förmåga att skada vår demokrati, skriver Roger Haddad.

DEBATT

DEBATT. Sveriges arbete mot terrorism och radikalisering måste skärpas. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism upprepade i SVT:s ”Agenda” krav som varit kända för både ett och två år sedan.

Att regeringen inte kommit längre beror på otydlighet och splittring av ansvaret på minst tre statsråd i regeringen. Inrikesministern för säkerhetspolisen, polisen och regeringens arbete mot terrorism. Justitieministern ansvarar för straffskalorna och demokratiministern för det förebyggande arbetet.

Liberalerna kräver att detta ändras. Att olika statsråd får kommentera och svara för hanteringen av IS-återvändare bekräftar splittringen. Min åsikt är att Anders Ygeman är den ytterst ansvarige för helheten.

Han har tagit debatterna i riksdagen och svarat för regeringens politik kring återvändare och hur Säkerhetspolisen arbetar. De senaste veckorna har både Alice Bah Kuhnke och Morgan Johansson kommenterat och gett sig in i debatten.

Liberalerna är mycket kritiska till att inrikesministern sommaren 2016 sa nej till vårt förslag att ändra sekretesslagen för att enklare dela information mellan säkerhetspolisen, polisen och kommunerna, exempelvis socialtjänsten.

Att företrädare för kommuner som Göteborg bekräftar att informationsdelningen inte fungerar visar hur allvarligt situationen är och hur dålig den svenska beredskapen ser ut. Göteborg är, vid sidan av Örebro, den kommun som har flest personer som rest för att strida eller stötta terrororganisationen Islamiska staten.

Regeringen säger sig nu öppna för att se över regelverket. Inom loppet av sex månader har två statsråd på justitiedepartementet gett två helt olika besked i en central fråga som avser Sveriges kontraterrorism. Att förebygga och förhindra att IS-återvändare begår terroristbrott är en del av säkerhetspolisens uppdrag.

Den nationella samordnaren förde också fram i sin rapport att informationsdelning är en avgörande punkt. Anders Ygeman är svaret skyldig varför han stoppat en lagändring.

Detsamma gäller förslagen Liberalerna lyfte i en interpellationsdebatt i november. Vi krävde efter motoffensiven i Mosul att Sverige ska tidigarelägga lagstiftningsarbetet med att kriminalisera strid och samröre utomlands med terrororganisationer som IS. Vi begärde nya samtal mot terrorismen, men hittills har vi endast haft uppföljning av de gamla samtalen från 2015.

I samma debatt föreslog Liberalerna införandet av en nationell riktlinje kring hur Sverige ska hantera återvändande från IS. Samtliga utgör ett potentiellt hot mot vår säkerhet, det ska inte vara upp till 290 kommuner att tolka detta uppdrag. Anders Ygemans svar var ett nej.

Liberalerna anser att regeringen på flera punkter valt att inte följa råden från experterna vid Försvarshögskolan eller nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Statsrådet Alice Bah Kuhnke har också gjort ytterst tveksamma uttalanden som vi nu följer upp med en riksdagsdebatt om några dagar.

Vi kan inte ha en regering som saknar kontroll över en så central uppgift som arbetet kring IS-återvändare.

Liberalerna föreslog, genom undertecknad, att Säkerhetspolisen måste ges mandat att obligatoriskt kalla en IS-återvändare till samtal. Då Islamiska staten uppmanat sina anhängare att slå till i sina egna hemländer föreslår vi att rättsväsendet granskar samtliga IS-återvändare om de begått några brott. De som inte är aktuella ska avföras direkt och förundersökningen kan läggas ned.

Detta kan öka rättsväsendets möjligheter att lagföra de som faktiskt begått bestialiska handlingar där barn och kvinnor säljs som slavar och där oliktänkande mördas i terrorns namn.

Sverige måste sluta hoppas på att inget ska inträffa, för händelserna i vårt närområde och även på Bryggargatan visar att det finns ensamvargar som har förmåga att skada vår demokrati.


Roger Haddad


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Terrorhotet mot Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Terrorhotet mot Sverige

Liberalerna

Alice Bah Kuhnke

Roger Haddad

Anders Ygeman

Morgan Johansson

Brott