Svenska unga slås ut – de mår sämst i Norden

Slutreplik från Mind om självmordsrisk bland elever

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: MIND
Det skribenterna bakom repliken inte förstår är att yrkesintroduktion inte är ett nationellt gymnasieprogram utan en plats där de som klassats som ”ej behöriga” eller som ”misslyckats” i skolan går, skriver Lina Axelsson Kihlblom.

SLUTREPLIK. Det Maria H Guggenheimer och Jenny Björklund Hansson inte förstår är att yrkesintroduktion inte är ett nationellt gymnasieprogram utan en plats där de som klassats som ”ej behöriga” eller som ”misslyckats” i skolan går.

Behörighetskravet är en påhittad gräns som ska skilja agnarna från vetet hos 15–16 åringar och det är ett relativt sent påfund. Att dessa elever ska gå i något som inte är det riktiga gymnasiet är det nya som infördes på 90-talet.

Innan 90-talet trodde vi att alla kunde bli något och gå på det riktiga gymnasiet. Numera tror vi att separering, sortering ska få unga att anstränga sig – men vi ser bara att fler och fler slås ut.

Först att ett obligatorisk skolsystem förklarar cirka 15 procent ”ej behöriga” år efter år, och sedan inte låter dem gå på ett nationellt program, som alla andra klasskamrater, är stigmatiserande och innebär en negativ självbild för individen. Den tar många med sig resten av livet.

Det är ett symbolvärde som placerar svenska elever på en unik plats i Norden och det visar sig bland annat i statistik över psykisk ohälsa och suicid. 

Förenklat, att skolsystemet betraktar barn, 15-åringar är barn enligt Barnkonventionen, i samma klass som andra med samma svårigheter alternativt ointresse för teoretiska studier och förvägrar dem en plats i ett nationellt program, är inte sunt för barn och ungas självbild.

Svenska ungdomar har ett unikt ohälsotal i jämförelse med andra nordiska länder och jag tycker att vi ska ha ett systemtänk på detta och inte betrakta dem som att det rör sig om överkänsliga individer.


Lina Axelsson Kihlblom, styrelseordförande Mind


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en slutreplik. Läs hela debatten här:

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad: