Publicerad:

M, släpp idén om slöjförbud i skolan

Timbro: Vill man hjälpa muslimska flickor är ett förbud kontraproduktivt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vill man hjälpa muslimska flickor att komma ifrån hedersförtryck och begränsande familjer, är slöjförbud kontraproduktivt, skriver debattören.
Foto: GETTY
Vill man hjälpa muslimska flickor att komma ifrån hedersförtryck och begränsande familjer, är slöjförbud kontraproduktivt, skriver debattören.

DEBATT. En sund borgerlig politik borde värna arbetslinjen, främja utbildning och inte tumma på religionsfriheten. Förslaget att utreda ett förbud mot slöjor i skolan riskerar att skapa sämre integration, sämre arbetsmarknadsutfall, mindre tilltro till offentliga institutioner och större risk för upplevd diskriminering, utan att hjälpa flickor och kvinnor från hedersförtryck.

Moderaterna skulle göra bäst i att tänka om.

I en ny studie från Stanfords universitet granskar Aala Abdelgadir och Vasiliki Fouka effekterna av slöjförbudet i skolan som infördes i Frankrike 2004. De visar att förbudet hade negativa effekter på muslimska kvinnors integration i flera dimensioner. Muslimska kvinnor hoppade i högre grad av sin utbildning, och de som slutförde utbildningen tog längre tid på sig. Förbudet sänkte muslimska kvinnors arbetskraftsdeltagande och höjde deras arbetslöshet.

Grupperna som drabbades av förbudet upplevde också lägre tilltro till utbildningssystemet, högre utsatthet för rasism och större distans från majoritetssamhället.

När Moderaterna nu öppnar för förbud mot slöja i skolan öppnar de också för sämre integration. Förbudet i Frankrike försämrade muslimska kvinnors utbildning och arbetskraftsdeltagande, sänkte förtroendet för offentliga institutioner, ökade utsattheten för rasism och stärkte isoleringen från resten av samhället.

Det borde avskräcka, inte inspirera.

Det finns förstås stora problem med hedersproblematik, utanförskap och bristande integration. Det måste tas på största allvar. Tar man det på allvar bör man dock akta sig för symbolåtgärder som ger stora oönskade effekter.

Vill man hjälpa muslimska flickor att komma ifrån hedersförtryck och begränsande familjer, är slöjförbud kontraproduktivt.

Förbud som riktar sig mot minoritetsgrupper riskerar att stärka den kulturella identiteten som ett uttryck för motstånd mot majoritetssamhällets påtryckningar snarare än att underlätta integration.

Vid sidan av hedersproblemen finns också andra frågor. Vi har en stor grupp nyanlända som vill bli en del av sitt nya land, men ofta har svårt att komma in. Arbetslösheten är hög bland invandrare, särskilt bland kvinnor. Arbetsmarknadens stelheter slår särskilt hårt mot marginaliserade grupper och utrikesfödda klarar sig sämre i skolan.

Sverige behöver en arbetslinje. Politik som leder till högre arbetskraftsdeltagande för utrikesfödda kvinnor, som sänker kostnaderna för att anställa, ger fler möjlighet att ta jobb, som bryter utanförskapet.

Moderaternas förslag gör tvärtom. Färre invandrarkvinnor som vidareutbildar sig, lägre arbetskraftsdeltagande, högre arbetslöshet och större utanförskap – det är långt från den traditionella moderata arbetslinjen.

Förslaget skulle därtill vara oförenligt med EU-rätten. Vill Moderaterna på allvar genomföra ett slöjförbud är det troligt att de behöver luckra upp skyddet för religionsfrihet på EU-nivå. Även det skulle få både långtgående oönskade effekter.

Att försöka förbjuda in människor i en och samma mall är sällan bra politik. Att sträva efter homogenitet snarare än mångfald i religiösa och kulturella uttryck är inte en sund borgerlig instinkt.

Moderaterna skulle göra klokt i att värna arbetslinjen, värna religionsfriheten, släppa idén om slöjförbud och gå vidare med riktiga lösningar för arbetsmarknad och integration.

Caspian Rehbinder, programansvarig arbetsmarknad Timbro


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: