Är personal i äldrevård inte värda smittskydd?

Debattörerna: Arbetsgivarens agerande är kvinnofientligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är uppriktigt oroade. Det som pågår i äldreomsorgen är kvinnofientligt. Anställda ska inte tvingas arbeta i otrygghet, skriver 16 kvinnor från Socialdemokraterna.
Vi är uppriktigt oroade. Det som pågår i äldreomsorgen är kvinnofientligt. Anställda ska inte tvingas arbeta i otrygghet, skriver 16 kvinnor från Socialdemokraterna.

DEBATT. Möjlighet till jämlika villkor i makt och inflytande på arbetsmarknaden har satts i gungning av en politikerstyrd arbetsgivarorganisation.

Under den livshotande pandemin har arbetsgivarnas organisation Sveriges kommuner och regioner, SKR, bjudit in fyra statliga myndigheter till ett möte. Mötet avhandlade skydd mot smitta inom äldreomsorgen. Personalen och deras fackliga företrädare, blev inte inbjudna.

SKR är en politiskt styrd arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Styrelsen är förtroendevalda från kommuner och regioner.

På grund av vad som skett bör våra förtroendevalda granska vad och vilka som styr direktiven kring skyddsutrustning inom äldreomsorgen.

Anställda ska inte tvingas arbeta i otrygghet. Först är det skyddsmask på som gäller. I nästa stund är det skyddsmask av. Däremellan ska de gå hem för vila och återhämtning. Men att gå hem med gråten i halsen, inte veta om en blivit smittad och riskerar att smitta andra, liknar mest en vaken mardröm.

Medarbetare inom Arbetsmiljöverket har i sammanhanget ställt frågan ”är det mindre viktigt med skydd i kvinnodominerade yrken”? I den mansdominerade fordonsindustrin drar man nu igång produktionen.

Arbetsgivarna kostar på anställda rätt skyddsutrustning. Låg skyddsnivå vägs mot risk för sjukfrånvaro och lägre vinst. Vi ser ett motsatsförhållande jämfört med den kvinnodominerade välfärdssektorn. Allas lika värde verkar sitta mer än löst.

Odiskutabelt är att arbetsgivarna alltid är ansvariga för att arbetsmiljölagen följs, oavsett personalens kön. Inom äldreomsorgen är kroppsnära kontakt i princip oundvikligt. Arbetet är ofta ansiktsnära. Hjälp med daglig munhygien är viktigt för att förebygga livshotande luftvägsinfektioner hos äldre och medicinskt försvagade.

Att skyddsutrustning krävs bör ses som självskrivet, för allas bästa. Såväl innan som under en pandemi.

Devisen ensam är inte stark har sedan lång tid manifesterats i att arbetsgivare och arbetstagare bildat egna organisationer. Dessa företräder och bevakar parternas intressen. Och det är viktigt för Sverige att de förblir jämstarka, för att vi ska ha lugn och ro på arbetsmarknaden.

Men en ordning med arbetstagarnas fackförbund som en jämlik maktaktör ogillas av en nyliberal höger.

Fackligt utsedda skyddsombud har i uppgift att utifrån arbetsmiljölagen vaka över risker och ohälsa i arbetslivet. Under pandemin har de lagt skyddsstopp inom vård- och omsorgssektorn. Där arbetsgivarna inte försett personalen med adekvat skydd vid arbete med smittorisk för covid-19.

Samtidigt har regeringens förslag att förstärka regionala skyddsombud röstats ned av borgerliga partier – med stöd av Sverigedemokraterna. SD vill helt avskaffa regionala skyddsombud och ersätta dem med oberoende arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket.

Även Liberalerna vill att skyddsombuden ska bli oberoende från arbetstagarnas fackförbund. Och verka på uppdrag av Arbetsmiljöverket. En myndighet som nyss bjöds in av SKR och där man sänkte skyddet mot smitta inom den kvinnodominerade omsorgssektorn. Näringslivet har tidigare föreslagit det SD nu föreslår.

Vi är uppriktigt oroade. Genusglasögon är nödvändigt. Det som pågår är kvinnofientligt. Och ett slag mot allas lika värde med tanke på dem som behöver äldreomsorg.

Bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen är ett måste. Och maktbalansen mellan arbetsmarknadsparterna ska upprätthållas. Sist men inte minst bör politikerstyrda SKR:s roll och transparens klargöras. En nog så viktig fråga i vår demokrati.


Marina Andersson, Södra kvinnoklubben, ledamot kvinnodistriktet, Stockholm stad (S)
Norma Aranda Gutiérrez, ordförande Vällingby S-kvinnor, Stockholm stad
Malin Berglund, ordförande Skellefteå S-kvinnor
Monica Bodén, ordförande S-kvinnor Söderhamn, ledamot S-kvinnor Gävleborg
Esme Güler, Norra Järva S-kvinnor, Sthlm stad
Fanny Hahne, ordförande Unga S-kvinnor-Rebella, Stockholm stad
Gunilla Landin, ordförande S-kvinnor Hässelby, Stockholm stad
Veronica Lindholm, ordförande Solna kvinnoklubb, Stockholms län
Gill Lindros, ordförande S-kvinnor Lidingö, Stockholms län
Galina Monsalves, ordförande Husby S-kvinnor, Stockholm stad
Anette Pettersson, ordförande LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb
Mirja Räihä, ordförande Norra Järva socialdemokratiska kvinnoklubb
Gerd Sjöberg Granlund, ordförande Traneberg Ålsten Bromma S-kvinnor, Stockholm stad
Berit Stockhaus, ordförande Älvsjö-Herrängens S-kvinnor, Stockholm stad
Nina Unesi, ordförande Kvinnodistriktet, Stockholms län
Zelal-Sara Yesildenis, ordförande Tidaholm S-kvinnor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE