Inför elcykelpremien igen – den funkade

Debattörerna: Fick tiotusentals svenskar att överge bilen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Elcykelns förmåga att få bilister att förändra sina resvanor är det bästa skälet till att återinföra elcykelpremien, skriver Klas Elm och Lars Strömgren.

DEBATT. Det står nu klart att elcykelpremien fungerade bra. 89 396 elcyklar som köptes mellan hösten 2017 och hösten 2018 fick ekonomisk ersättning. Ungefär varannan resa som nu sker med dessa elcyklar ersätter en bilresa. Det visar en ny utvärdering från Naturvårdsverket.

Det innebär att elcykelpremien var effektiv. Ett litet ekonomiskt stöd från staten fick 10 000-tals personer att överge bilen för att i stället ta sig fram aktivt och klimatsmart. 

I Stockholm ser vi en otrolig cykelboom. Under 2018, när elcykelpremien gällde, ökade antalet cykelpassager förbi Innerstadssnittet, Saltsjö-Mälarsnittet och Citysnittet med 55 procent. Under samma år ökade cyklingen i Göteborg med tolv procent och i Malmö med sex procent.

Men än finns det plats för fler cyklister i Sverige.  

Bilköerna är fortfarande långa i våra större städer under det som konstigt nog kallas för rusningstrafik. Men under 2018 minskade faktiskt bilåkandet förbi trängselskattestationerna i Stockholm något och den minskningen har fortsatt under 2019. En liten minskning av biltrafiken syns också i Göteborg och Malmö.

Det tycks därför finnas ett samband mellan att elcyklarna blir fler och att bilåkandet minskar. 

Det gör att argumenten för att återinföra elcykelpremien är starka. I hela landet fick 89 396 elcyklar dela på 368 miljoner kronor som betalades ut i elcykelpremie. I genomsnitt innebar det 4 118 kronor per cykel och omkring varannan gång som dessa elcyklar rullar fram ersätter de en bilresa.

Det innebär mindre utsläpp, vägslitage, trängsel och buller, som vi alla har nytta av, och personen som cyklar förbättrar sin hälsa.   

Elcykelpremien ska därför jämföras med den klimatbonus som nu betalas ut till bilar med låga eller inga koldioxidutsläpp. För i år finns 1 240 miljoner kronor avsatta för denna klimatbonus.

I den första utbetalningen för januari i år fick 2 200 bilägare i genomsnitt 33 636 kronor var. Det gör att klimatbonusen kommer att räcka till mellan 35 000 och 40 000 bilar.

Visst minskar detta utsläppen, men trängseln och vägslitaget är kvar. Och någon hälsovinst blir det inte. 

Elcykelns förmåga att få bilister att förändra sina resvanor är det bästa skälet till att återinföra elcykelpremien.

Premien skyndar på ett förändrat beteende och gör det ekonomiskt möjligt för fler att skaffa sig en elcykel. Till det kommer att elcykeln bidrar till att minska samhällets kostnader för bilträngsel, utsläpp och ohälsa. 

I ett nästa steg kan elcyklisten se möjligheten i att cykla med enbart muskelkraft, men att gå direkt från att vara en vanebilist till en muskelcyklist är för många ett väldigt stort steg.

Intresset för att köpa en elcykel är glädjande nog stort. Under hösten 2017, i samband med att elcykelpremien presenterades, genomförde Sifo en opinionsundersökning på uppdrag av Svenskt cykling där 38 procent av de tillfrågade svarade att de kunde tänka sig att köpa en elcykel. 

Sedan dess kan vi anta att ännu fler har fått upp ögonen för elcykelns möjligheter. 

Inför valet 2018 mötte elcykelpremien hård kritik. Det hävdades bland annat att pengarna mest skulle gynna boende i storstäderna eller ”hipsters på Södermalm”. 

Naturvårdsverkets utvärdering “Elcykling – vem, hur och varför? En utvärdering med elfordonspremien som utgångspunkt” visar något helt annat: 

  • Flest utbetalningar per 1 000 invånare har gått till boende i Halland, Gotland och Blekinge.

  • Andelen utbetalningar är större bland boende i mindre tätorter och landsbygdskommuner än i storstäder.

  • Det högsta genomsnittliga beviljade beloppet har betalats till elcykelköpare i Jämtland.

  • Andelen äldre personer som fått premien är större än andelen yngre. 

Om regeringen inte vill återinföra elcykelpremien vill Svensk cykling se tre andra insatser för att stimulera aktiva transporter i Sverige. 

  1. Gör reseavdraget oberoende av vilket fordon som man reser med. 

  2. Ta bort förmånsskatten för den som har en förmånscykel via sin arbetsgivare. Upplägget kan liknas vid Hem-pc-reformen under 1990-talet.

  3. Låt anställda använda friskvårdsbidraget till cykel så den behandlas på samma sätt som ett gymkort som subventioneras av en arbetsgivare.


Klas Elm, vd Svensk cykling
Lars Strömgren, ordförande Svensk cykling


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM