Debatt

Ni gör så att vi förlorar stoltheten till vårt jobb

102 barnmorskor på Danderyds sjukhus: Vi har fått nog av personalbristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu har vi barnmorskor fått nog! Ni sviker inte bara oss. Än mer allvarligt är att ni sviker våra födande kvinnor, deras partners och ofödda barn, skriver 102 barnmorskor på  Danderyds sjukhus.
Nu har vi barnmorskor fått nog! Ni sviker inte bara oss. Än mer allvarligt är att ni sviker våra födande kvinnor, deras partners och ofödda barn, skriver 102 barnmorskor på Danderyds sjukhus.

DEBATT

DEBATT. Sommaren är här och alla längtar efter semester och välbehövlig vila. Även vi barnmorskor som arbetar på en av Sveriges största förlossningskliniker. Men personalbristen är akut. 

I går började vår semesterperiod på förlossningen på Danderyds sjukhus. Det saknas barnmorskor på 500 arbetspass på förlossningsavdelningen samt knappt 400 arbetspass på antenatal-/eftervård. 

Denna brist på barnmorskor beror inte på covid-19 och den ansträngda situation som har varit under våren utan är ett återkommande fenomen. Vi barnmorskor påtalar problemet efter varje sommar – och varje höst (senast hösten 2019) lovar ledningen att de ska arbeta för lösningar.

Hur kommer det sig att det i stället blir en försämring? 

Detta problem återkommer varje sommar, i år värre än vanligt. Vi har påtalat bemanningssituationen länge. Ingen lyssnar. Ingen tar ansvar. 

Vår grundbemanning på förlossningen är tio barnmorskor per pass, vilket på sommaren (då det statistiskt sett föds flest barn) minskas till nio barnmorskor per pass. Det är ett absolut minimum för att säkerställa att patientsäkerheten hålls.

I skrivande stund är vi enbart fyra-fem stycken barnmorskor per pass. På vissa pass är det endast två barnmorskor. 

Totalt fattas 24 barnmorskor under sommaren. Dessa faller inte under kategorin ”oförutsedd frånvaro”.

Våra första linjen-chefer har jobbat för oss och för en bättre bemanning men fått motstånd uppifrån. Sjukhuset har tackat nej till barnmorskor som sökt jobb här för att de inte kan möta lönekraven – trots att det är arbetsgivarens skyldighet att lösa bemanningen. 

Rent praktiskt innebär detta att patientsäkerheten äventyras. Vi barnmorskor kommer inte att hinna med alla födande kvinnor på ett tryggt och medicinskt säkert sätt, på grund av resursbrist. 

Kvinnan som ska föda kanske inte kommer att få smärtlindring, samt även behöva föda utan barnmorska.

Varje barnmorska kommer ha fyra-fem födande kvinnor per pass gentemot en-två födande per pass övriga delen av året.

En annan konsekvens är att kvinnor med planerade kejsarsnitt kan tvingas föda vaginalt på grund av personalbrist.

Familjen får ej det stöd eller vård de behöver och har rätt till under vårdtiden på BB efter förlossningen.

Det finns risk att barnmorskor kommer sjukskriva sig för utmattning, vilket i sin tur genererar ännu fler obemannade pass.

Sist men inte minst – stoltheten och kärleken till vårt jobb försvinner.

Många av oss går med stresspåslag, sömnsvårigheter, rädsla och rentav en skräckkänsla för att gå till sitt eget arbete. Av nämnda orsaker vill många av oss inte ta extrapass, utan rimlig ersättning.

Drygt tio barnmorskor har sagt upp sig de sista veckorna på grund av den rådande situationen.

Vi vill inte riskera att bli indragna i händelser där patientsäkerheten inte kan garanteras och stå ansvariga för incidenter som hade kunnat undvikas om vi hade haft rätt bemanning.

Vår egen hälsa och legitimation kommer att stå på spel den här sommaren. Vi arbetar redan i ett högt tempo, släcker bränder och springer snabbare än vi egentligen kan. 

Danderyds sjukhus, politiker och Region Stockholms lösning är att hänvisa föderskor till andra Stockholmssjukhus, att hjälpa mammor att lista om sig att föda utomläns för att avlasta vår klinik, att stänga rum samt att beordra oss att arbeta, även dubbla pass.

Av erfarenhet från tidigare somrar vet vi att detta inte fungerar, vilket vi påtalat för ledningen om och om igen.

Varför får inte kvinnosjukvård och dess personal kosta pengar? Oavsett vilket förslag på ekonomisk ersättning vi kommer få i sista sekund så är patientsäkerheten hotad och personalpolitiken under all kritik. 

Att inte räcka till, att behöva ”välja” bland de födande kvinnorna, vilka som ska få vård och vilka som inte ska få vård – vem bär ansvaret för detta? Vart ska kvinnorna vända sig med sitt missnöje? Till vd? Till hr? Till politikerna? Till Region Stockholm? 

Nu har vi barnmorskor fått nog! Ni sviker inte bara oss. Än mer allvarligt är att ni sviker våra födande kvinnor, deras partners och ofödda barn! 


Roxana Bauer, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Linn Sjöstedt, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Emely Tångring, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Julia Wenneberg-Hed, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Veronica Bengtsson, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Karin Dahlberg, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Amanda von Rosen, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Madelene Daxberg, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Caroline Sipek, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Karin Zetterkvist, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Åsa Granöö, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Patrik Wejtko, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Malgorzata Kiwiorska, leg. barnmorska, Avd 16 / förlossningen, Danderyds sjukhus
Ann Ljungblom, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Jessica Hagring, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Elin Södergren, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Ewa Uche, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Soledad Alarcon, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Andrea Wirén, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Nina Örn, leg. barnmorska, Förlossningen, Danderyds sjukhus
Maria Stein, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Agnieszka Pajak, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Johanna Pärsson, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Karin Widén, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Maja Fernaeus, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Moa Mikagård, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Mette Kastevik, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Sandra Olsson, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Sanna Gidlund, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Helena Hellberg, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Annika Pira, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Iréne Nygren, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Hannah Ogunnoiki, leg. barnmorska, avd. 16/förlossningen, Danderyds sjukhus
Helury Sierra, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Andréa Dogland, leg. barnmorska, avd 17/förlossningen, Danderyds sjukhus
Helen Fagraeus, leg. barnmorska, Förlossningen, Danderyds sjukhus
Annelie Wikström, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Charlotte Göthe, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Cathrin Lindroth, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Ebba Hasselqvist, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Katarina Söderbäck, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Nadia Kiani Rad, leg. barnmorska, avd. 17, Danderyds sjukhus
Åsa Andersson, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Steinunn Thorarinsdottir, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Carina Green, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Maria Fahlgren, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Carita Westergren, leg. Barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Anna Bernett, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Pia Grunwald, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Nani Damn, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Karin Aejmelaeus-Lindström, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Maria Antila, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Petra Zandrén Hammar, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Annika Ersmark, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Alejandra Hellstrand, leg. barnmorska, avd. 16/förlossningen, Danderyds sjukhus
Rebecka Grenmark, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Lena Tholander, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Elina Eriksson, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds ssjukhus
Mathilda Almqvist, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Rebecca Enander, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Anna Karlsson, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Annika Lolax, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Helen Widborg, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Theree Wacha, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Lotta Österdahl, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Malen Sylwan, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Angelica Collman, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Therese Sjöstrand, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Anna-Karin Ström Andersson, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds
sjukhus
Anna-Lena Fanid Sadabad, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Eva Rosenblad, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Felicia Fagerlund, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Carina Bager, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Sarah Strömwall Muhr, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Malin Algstedt, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Moa Monemi, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Carina Bergqvist, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Kalkidan Tesema, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Elisabeth Eckerman, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Carina Flinthammar, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Åsa Zetterberg, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Anna Wramsby, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Maria Larsson, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Helena Pettersson, leg. barnmorska, lätt BB, Danderyds sjukhus
Linnéa Sundlöf, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Åsa Östlund, leg. barnmorska, lätt BB, Danderyds sjukhus
Erika Björnfot, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Ann Lönnblad, leg. barnmorska, lätt BB, Danderyds sjukhus
Cecilia Lucassen, leg. barnmorska, lätt BB, Danderyds sjukhus
Khadija Hashi, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Iman Kekwha, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Petra Brynell, leg. barnmorska, lätt BB, Danderyds sjukhus
Sunisa Kaevhom, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Asia Khatun, leg. barnmorska, avd. 16, Danderyds sjukhus
Carina Rylander, leg. barnmorska, eftervård/förlossning, Danderyds sjukhus
Caroline Östfelt, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Zeinab Chatrsahab, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Canan Akman, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Jeanette Engebjär, leg. barnmorska, lätt BB, Danderyds sjukhus
Louise Odell, leg. barnmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Emma Olander, leg barmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus
Anna Johansson, leg barmorska, förlossningen, Danderyds sjukhus


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

REPLIK Barnmorskor förtjänar bättre arbetsvillkor

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Barnmorska

Danderyds sjukhus

Vård & omsorg

Förlossningsvården

Region Stockholm

Bemanning