Debatt

Glesbygden förlorar om ”Systemet” läggs ner

Debattören: Skillnaden mot i dag blir större ju mindre orten är

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skillnaden på en avreglerad marknad skulle bli stor. I Eskilstuna skulle den vanliga kunden erbjudas ett sortiment, som skulle tillgodose dennes behov kvantitativt men variera mer i kvalitet än i dag. I Överkalix skulle skillnaden bli dramatisk, skriver Tommy Eriksson.
Skillnaden på en avreglerad marknad skulle bli stor. I Eskilstuna skulle den vanliga kunden erbjudas ett sortiment, som skulle tillgodose dennes behov kvantitativt men variera mer i kvalitet än i dag. I Överkalix skulle skillnaden bli dramatisk, skriver Tommy Eriksson.

DEBATT

DEBATT. De senaste veckorna har ett antal ledarskribenter, företrädesvis liberala, formulerat sig kring alkoholmonopolets, och därmed Systembolagets vara eller icke vara. Alternativet till dagens Systembolag skulle vara att antingen fritt sälja alkohol i främst dagligvaruhandeln eller i licensbutiker.

Det finns anledning att diskutera vad det skulle innebära för kunderna om dagens monopolsituation upphör.

Jag tror mig ha goda förutsättningar att göra det, då jag arbetat inom dagligvaruhandeln i nära 30 år och i Systembolaget i 13 år, företrädesvis i företagets försäljningsledning med utveckling av Systembolagets butiker.

Jag är borgerlig väljare och därmed principiell motståndare till monopol. Trots det tycker jag att det vore ett väldigt stort misstag om Systembolagets monopol upphörde. Princip får inte bli dumhet med konsumenten och samhället som förlorare.

Här är några områden som det finns extra anledning att ta med i beräkningen kring Systembolagets vara- eller icke-vara:

Tillgänglighet: Det traditionella sättet att motivera Systembolagets existensberättigande. Ålderskontrollen är det enskilt viktigaste nyckeltalet och missarna är få. Ålderskontrollen är viktig även i dagligvaruhandeln, men inte med samma dignitet.

Dessutom är ålderskontrollen svårare att tillämpa med generösa öppettider och personal som i större utsträckning endast arbetar kvällar och helger. Fler felaktiga köp skulle sannolikt bli konsekvensen. I uppdraget avseende tillgänglighet ingår att inte sälja till berusade/påverkade, vilket även det går att tillämpa ovanstående resonemang på.

Öppettiderna i Systembolaget är bestämda av riksdagen och är max till 20 vardagar, 15 lördagar och stängt söndagar. Som konsument är det ett ställningstagande att göra om det är bra eller dåligt med begränsad tillgänglighet. En personlig reflektion: Som uppvuxen i en familj med alkoholproblem var det skönt att åtminstone söndagarna blev lite lugnare.

Sortiment runtom i landet: Systembolagets fasta sortiment sträcker sig från cirka 600 till 2 000 artiklar, beroende på butikens storlek. Storleken styrs av kundunderlagets storlek. En liten kommun, som Överkalix, har en butik med 600 artiklar och en mellanstor stad, som Eskilstuna, har en eller flera butiker med 2 000 artiklar i sortimentet.

Skillnaden på en avreglerad marknad skulle bli stor. I Eskilstuna skulle den vanliga kunden erbjudas ett sortiment, som skulle tillgodose dennes behov kvantitativt men variera mer i kvalitet än i dag. Konnässören skulle troligen uppleva skillnaden som stor mot i dag.

I Överkalix skulle skillnaden bli dramatisk. Ett sortiment som i dag består av 600 artiklar, med exempelvis 60 till 70 sorters öl, skulle av utrymmes- och lönsamhetsskäl bytas mot betydligt färre i närbutiken. Kanske totalt 40 till 60 artiklar. Något för Centerpartiet att värdera, som säger sig värna landsbygden och samtidigt ofta agerar i riktning för monopolets avskaffande. Sammanfattningsvis skulle skillnaden mot i dag bli större ju mindre orten är.

Kvalitet sortiment: Ganska slarvigt skriver de som är anti-Systembolaget, att lådvin står för 50 procent av Systembolagets försäljning och att det är vad Systembolaget erbjuder. Vad kunden väljer att köpa är naturligtvis kundens beslut. Vad Systembolaget erbjuder är något helt annat.

Det är i kvalitets- och sortimentssammansättning som skillnaden mot dagligvaruhandeln skulle bli som störst, tillsammans med personalens kompetens. Systembolaget har, av riksdagen, uppdraget att agera alkoholpolitiskt. Inte bara genom försäljningsregler, utan också genom att tillhandahålla kvalitet.

För drygt tio år sedan sa en person, i Systembolagets ledningsgrupp, till mig att cirka 20 procent av sortimentet stod för resultatet. Resten är service och uppdrag. Man kan vara säker på att sortimentet skulle se väsentligt annorlunda ut, med större inslag av lågprisprodukter till lägre kvalitet, om dagligvaruhandeln skötte alkoholförsäljningen.

Det är naturligt att Systembolaget är en skickligare aktör än alternativen. Dels för att uppdraget inte är vinstmaximerande, vilket utnyttjats effektivt, dels för att man är specialist. Generalister hanterar ett brett spektra av varor, där alkohol är en i mängden. Värt att notera är att Systembolaget har, genom blindtest, ett neutralt förhållningssätt till sina offertgivare. Endast produktens förmåga att leva upp till efterfrågade kriterier är styrande. Inköpsprocessens utformning gör att högsta kvalitet i respektive prisintervall blir resultatet.

Personalen: Systembolaget har under de senaste sex åren fått pris fem gånger som bästa servicegivare i svensk detaljhandel. När man mäter förtroendet för företag och myndigheter får Systembolaget högst förtroende. Det handlar mycket om personalens bemötande. Det är kunnigt och med stort medvetande om god service. Det beror på ett omfattande introduktions-, utbildnings- och ledarskapsprogram samt att många arbetar i Systembolaget på grund av sitt stora intresse för främst vin. Utbildning – och löpande uppföljning av utbildning – har större förutsättning att bli effektiv i ett specialistföretag.

Pris: Priset på alkoholdrycker skulle förmodligen inte förändras särskilt mycket. Att man med tiden skulle se erbjudanden i dagligvaruhandeln i stil med “tre för två” är däremot sannolikt.

Sammanfattningsvis skulle tillgängligheten öka, om man nu vill se det som en fördel. I övrigt skulle en avreglering bara vara negativ för alkoholkonsumenten. Anledningen är att Systembolaget skickligt har utnyttjat sin ensamrätt och genom långsiktigt och hårt arbete nått sin nuvarande goda position.

Kort och gott: riv inte det som fungerar utmärkt.

Tommy Eriksson, tidigare dagligvaruhandlare och anställd på Systembolaget


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Alkohol

LÄS VIDARE

DEBATT Stå på dig – du måste inte ta det där glaset

ÄMNEN I ARTIKELN

Alkohol

Vin

Systembolaget

Marknadsekonomi