Byt ut Karl XII mot en staty av Greta

Debattören: Vi ska inte freda minnesmärken över förtryckare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi ska inte sprida antidemokratiska värderingar på allmän plats. Ta bort envåldshärskaren Karl XII och ersätt honom med klimatfrälsaren Greta Thunberg – eller åtminstone med fredspristagaren Dag Hammarskjöld. Bägge har bidragit till en mänskligare och mer hållbar värld, skriver Jan Björinge.
Vi ska inte sprida antidemokratiska värderingar på allmän plats. Ta bort envåldshärskaren Karl XII och ersätt honom med klimatfrälsaren Greta Thunberg – eller åtminstone med fredspristagaren Dag Hammarskjöld. Bägge har bidragit till en mänskligare och mer hållbar värld, skriver Jan Björinge.

DEBATT. Upploppen i USA har gjort frågan om statyer i det offentliga rummet brännhet. Då väljer den svenska riksantikvarien att gå ut i debatten till försvar för att freda minnesmärken över förtryckare.

Lars Amréus och andra debattörer verkar tycka att borttagande avlägsnandet av statyer över hatade personer är en sorts historierevision. Så fel!

Flera historiker menar att statyer är symboler för värderingar, inte objektiva historieberättelser. Vår historia berättas bland annat i skolböcker och på muséer. Statyer reses för att sprida maktens värderingar vid den rådande tidpunkten.
Så är det i alla fall med de statyer som nu attackeras i USA. Flera är resultatet av framgångsrik aktivism från Ku Klux Klan och deras allierade. De står för vit makt-rörelsens antidemokratiska värderingar om människors olika värde. Därför är dessa statyer så hatade av många svarta amerikaner.
Många andra statyer som har störtats av upprepade folkmassor genom åren har på samma sätt speglat förtryckarnas värderingar: Lenin, Marx, Saddam Hussein med flera.

Men hur ska vi, som vill agera i demokratisk ordning tänka? Är det fel att ta bort dessa symboler för förhatliga gärningar ur det offentliga rummet, som riksantikvarien gör gällande?
Jag skulle vilja vända på frågan: Är det rätt att upplåta allmänna platser åt spridning av antidemokratiska värderingar?

Självklart inte. Lika lite som skattefinansierade medier med särskild genomslagskraft bör sprida antidemokratiska budskap bör staten eller andra offentliga aktörer göra det i det offentliga rummet.
Därmed inte sagt att historien bakom de borttagna statyerna bör raderas. Men vi behöver ju faktiskt inte välja.

Låt oss använda digitaliseringens möjligheter och skapa interaktiva upplevelser vid varje borttagen staty. QR-koder eller liknande teknik kan användas för att besökare ska få lättillgänglig information om den staty som tidigare stod på platsen, varför och när den uppfördes, varför och när den togs bort.
Med så kallad augmented reality-teknik går det utmärkt att skapa bilder av den tidigare statyn och dess historia som kan upplevas på platsen och bjuda in besökare att reflektera. Det är sådana historier och debatter som föder en levande och aktiv demokrati.

En rimligare hållning från riksantikvarien och andra statliga institutioner, liksom för landets kommuner, bör vara att freda allmänheten från symboler för onda gärningar och förlegade värderingar i allas vårt offentliga rum. Och i stället fylla parker och torg med sådant som främjar sammanhållningen och den goda samhällsandan i vårt land.

Då riksantikvarien inte kan påverka Stockholms statyutbud vänder jag mig direkt till stadsfullmäktige med mitt förslag:

Ta bort envåldshärskaren Karl XII och ersätt honom med klimataktivisten Greta Thunberg eller åtminstone med diplomaten och fredspristagaren Dag Hammarskjöld! Bägge har bidragit till en mänskligare och mer hållbar värld.


Jan Björinge, tidigare stadsdirektör och kulturhuvudstadsdirektör, Umeå kommun


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE