Debatt

Låt våra barn läsa juridik i grundskolan

Jurist: Det är dags att införa ämnet på schemat för alla svenska elever

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att skolan ska nå sitt uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället, bör juridik införas som ett eget och obligatoriskt skolämne redan i grundskolan, skriver juristen Christian Postolovski.
För att skolan ska nå sitt uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället, bör juridik införas som ett eget och obligatoriskt skolämne redan i grundskolan, skriver juristen Christian Postolovski.

DEBATT

DEBATT. Juridik är mer än snårig avtalstolkning och komplicerade företagstransaktioner. När du flyttar ihop med din partner, köper en bussbiljett eller skapar ett konto på sociala medier kommer du i kontakt med juridiken.

Att ha en grundläggande förståelse för juridik innebär att du har en större insikt i hur samhället fungerar på både ett nationellt och internationellt plan samtidigt som du får kontroll över ditt liv och förståelse för de beslut du fattar.

För att skolan ska nå sitt uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället, bör juridik införas som ett eget och obligatoriskt skolämne redan i grundskolan.

Juridik bör även vara ett obligatoriskt ämne för samtliga gymnasieelever. Den utbildning i juridik som ges inom skolämnet samhällsvetenskapen på grundskolan och gymnasiet är för grundläggande och övergripande.

Dagens elever förbereds inte för det vuxenliv som väntar på dem.

På sociala medier och i den offentliga debatten höjs röster om att våra svenska domstolar dömer för milt och att de svenska straffskalorna borde bli striktare. Kriminologen Kristina Jerre och Henrik Tham har genomfört en undersökning på svenskars syn på straff.

Två tredjedelar av de intervjuade personerna ansåg att straffen i Sverige är för milda, och tre fjärdedelar svarade att straffen för våldsbrott bör vara strängare än i dag. Mer än hälften sa att de generellt vara för längre fängelsestraff.

De som intervjuades i undersökningen fick sedan ta ställning till sex olika scenarier. I fem av sex fall utdömde de intervjuade ett mildare straff än den domarpanel som fick ta ställning till samma fall. Straffen som de intervjuade utdömde förmildrades ytterligare när de som intervjuades fick mer information samt fick möjlighet att diskutera fallen i fokusgrupper.

Allmänheten visade sig alltså ha en direkt felaktig bild av de svenska straffnivåerna. I dagens informationssamhälle har denna okunskap skadliga konsekvenser för den samhällsdebatt som förs och främst den samhällsdebatt som förs på sociala medier.

Fördjupade kunskaper i juridik från en tidig ålder innebär inte endast att våra barn och ungdomar lär sig att skilja agnar från vetet i de juridiska debatter som förs på sociala medier. Våra barn och ungdomar får dessutom en större kontroll över sina liv samt en förståelse för varför samhället ser ut som det gör och vilken roll de har i det.

Att ha kunskap inom rättsområden såsom familjerätt, konsumenträtt, straff och -processrätt samt EU-rätt bör inte vara förbehållet de som av eget intresse väljer att förkovra sig inom juridiken på gymnasiet, väljer att läsa på juristprogrammet eller de som har föräldrar med kunskap inom juridik.

Alla har nytta av att veta vad som till exempel gäller när det är fel på en vara som en konsument köpt för dyra pengar, vad ett äktenskap medför för rättigheter och skyldigheter samt vilken myndighet man ska vända sig till i olika situationer.

För elever med utländskt ursprung är goda kunskaper inom juridik en förutsättning för en lyckad integration samtidigt som de får en chans att göra sina rättigheter gällande. Rättigheter som de annars kanske inte skulle ha kännedom om.

Dessutom resulterar en ökad kunskap i juridik i en ökad medvetenhet och förståelse för vad som får och inte får göras i Sverige. Kunskaper inom juridik ska inte vara en fråga om vilken samhällsklass du tillhör eller vilken bakgrund du har.

Det kan diskuteras att juridik är ett för komplext ämne att lära ut i en tidig ålder. Ämnet må vara kopplat till krångliga begrepp och principer men det är även ett flertal andra ämnen som lärs ut såsom matematik.

Det är dags att ge våra barn och ungdomar de kunskaper som behövs för att de ska ta kontroll över sina liv och då behövs obligatorisk undervisning i juridik i grundskolan och för samtliga program på gymnasiet.

Christian Postolovski, jurist


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Juridik

LÄS VIDARE

REPLIK Omöjligt att hinna lära ut allt i svenska skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Juridik

Skola & utbildning

Integration

Utbildningspolitik

Sociala medier