Var fjärde tågvärd har blivit sextrakasserad

Debattörerna: Hot, våld och trakasserier är vardag för våra medlemmar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utvecklingen går åt fel håll. Fler upplever i dag att hot och våld är ett allvarligare problem än tidigare. Faktum är att tågpersonalen är en av de mest utsatta grupperna i samhället i detta hänseende, skriver Valle Karlsson och Martin Alnebring, Seko.

Foto: TT / GETTY / Pernille Tofte
DEBATT

Varje dag pendlar tusentals människor med tåg och kollektivtrafik till arbetet. Tågpendlingen har under de senaste 10 åren fått ett kraftig uppsving. Fler och fler reser miljövänligt både till jobb och fritidsintressen. Det är positivt.

Men dessvärre ser det inte alltid lika bra ut för personalen som arbetar ombord på tågen. Hot, våld och sexuella trakasserier är vardag bland den personal som ska visera biljetter och ge bra service till resenärerna ombord.

Under hösten har Seko genomfört en medlemsundersökning bland de som arbetar inom den spårbundna trafiken i Sverige. Flera tusen medlemmar har svarat och kan vittna om en oroande utveckling för de ombordanställda. För att nämna några av resultaten:

  • 1 av 4 ombordanställda svarar att de dagligen, nästan dagligen eller någon gång varje vecka upplever att anställda utsatts för sexuella trakasserier.
  • Varannan ombordanställd medlem svarar att det dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan förekommer hot på arbetsplatsen.
  • På frågan ”Förekommer det våld på din arbetsplats” svarar nästan 1 av 5 av de ombordanställda att det förekommer dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan. Upptill detta svarar hela 24 procent att det förekommer någon gång varje månad

Seko kan konstatera att utvecklingen går åt fel håll. Fler upplever i dag att hot och våld är ett allvarligare problem än tidigare. Faktum är att tågpersonalen är en av de mest utsatta grupperna i samhället i detta hänseende.

Det finns ett tydligt samband mellan ensamarbete ombord på tågen och utsattheten för hot, våld och sexuella trakasserier. Som ensam ombord på tåget finns inget skydd och ingen som kan stötta dig om det händer något. Både den fysiska och sociala ensamheten påverkar ombordpersonalen negativt.

Det är också därför lagstiftningen i de här sammanhangen är tydlig. Ensamarbete ska inte förekomma om det finns påtaglig risk för att arbetstagaren kan utsättas för hot eller hot om våld.

Ändå förekommer det fortsatt ensamarbete ombord. När vi frågar våra medlemmar svarar 72 procent av de ombordanställda att det dagligen eller nästan dagligen förekommer ensamarbete på arbetsplatsen.

Med utgångspunkt från resultaten i vår rapport kräver därför Seko ett stopp för ensamarbetet ombord på tågen.

En stor del av den spårbundna trafiken i Sverige i dag sker genom offentlig upphandling. Tågoperatörer lägger anbud för att få bedriva regional kollektivtrafik.

I detta system finns dock ett inneboende problem som leder till ensamarbete. Upphandlingarna sker på lägsta pris och därmed skapas incitament för anbudsgivarna att hålla nere bemanningen och personalkostnaderna. Genom att endast låta en, utöver lokförare, arbeta ombord på tågen kan dessa kostnader hållas lägre.

Här måste det offentliga i upphandlingarna ta ett större ansvar och ställa krav på minst två ombord på tågen. Det finns inte bara ett intresse av detta ur arbetsmiljösynpunkt utan det är även en säkerhetsfråga vid exempelvis förseningar eller om evakuering av tåget måste ske.

Ombordpersonalen har även ett viktigt samhällsuppdrag. Eftersom det är personalen ombord som möter resenärer kan de anses representera järnvägs- och kollektivtrafiken. Den här funktionen blir allt mer viktig i takt med att politiker har som mål att öka andelen kollektivtrafikresenärer.

Upplever resenärerna en otrygghet eftersom det förekommer hot eller våld ombord på tågen finns en risk för att de väljer andra transportsätt.

Vi har under lång tid drivit frågan om en ökad säkerhet för såväl personalen som för resenärerna på tågen. Tyvärr kan vi konstatera att väldigt lite händer och att situationen blivit än allvarligare de senaste åren. Detta är en oacceptabel utveckling som måste vändas. Det kan ju inte vara så att det måste inträffa dödsfall innan politiker och myndigheter reagerar?


Valle Karlsson, Ordförande Seko
Martin Alnebring, Ordförande Seko bransch Spårtrafik


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

LÄS OCKSÅ

DEBATT Droger, övergrepp och våld på våra bibliotek

LÄS OCKSÅ

DEBATT Tänk på vägarbetarna när du kör bil i sommar

LÄS OCKSÅ

DEBATT På jobbet ska ingen kvinna sextrakasseras

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: