Skolan brister i att ge barn skydd från rasism

Rädda Barnen: Ny rapport visar att de vuxna inte gör sitt jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi möter elever och personal som vittnar om att trakasserier är så vanliga att man inte längre reagerar på dem. I värsta fall leder detta till att skolpersonal till och med själva utsätter barn, skriver Helena Thybell och Hanna Thessén. Rädda Barnens rapport ”Vuxna – vad gör dom?” släpps i dag.
Vi möter elever och personal som vittnar om att trakasserier är så vanliga att man inte längre reagerar på dem. I värsta fall leder detta till att skolpersonal till och med själva utsätter barn, skriver Helena Thybell och Hanna Thessén. Rädda Barnens rapport ”Vuxna – vad gör dom?” släpps i dag.

DEBATT. Rasismens skadeverkningar är något som borde vara uppenbart för hela vårt samhälle, och att de inte undgår barn. Om vuxna inte tar ansvar och ser det, hur ska vi då ge barn den tillvaron de har rätt till?

”Alltså det har hänt, till exempel att någon kommer fram till mig och retar mig för min hudfärg. Då kanske jag vill säga till min lärare, eller om man vill säga till sin mamma, och sen tänker man liksom ’äh, det här kommer säkert inte hända igen’. Och sen blir man påverkad och påverkad, och så sliter det liksom isär en, och ändå gör man ingenting för att man tänker bara ’det här är säkert ingenting’”.
Citatet är från en elvaåring i en fokusgruppsstudie där vi undersökt barns upplevelser av rasism i skolan. Detta citat illustrerar ett av huvudresultaten i vår nya rapport väldigt tydligt: elever i svensk skola kan inte räkna med att skolans vuxna skyddar dem mot rasism. 

Rapporten ”Vuxna – vad gör dom?” bygger på två studier där vi på olika sätt frågat eller pratat med över tusen svenska barn i femteklass runt om i Sverige.

I enkätstudien, som 1 117 elever deltagit i, anger hela 40 procent att de inte fått hjälp eller varit osäkra på om de fått hjälp, efter att de sökt hjälp och stöd vid utsatthet för diskriminering eller trakasseri.

För att få fördjupad kunskap har vi också tillsammans med en forskaren på Mångkulturellt Centrum gjort åtta fokusgrupper som involverar 33 barn. Tre barn har även deltagit i studien som medforskare och ytterligare elva ungdomsambassadörer har deltagit i arbetet med framtagandet av rapporten.

Vår rapport och våra slutsatser är att:

  • Skolan är jämfört med fritiden den plats där det är störst risk för barn att bevittna och utsättas för rasism.  Cirka hälften har sett eller hört något rasistiskt på sin skola.
  • Vart femte barn med utländsk bakgrund är orolig för att bli retad utifrån etnisk tillhörighet.
  • Barn berättar att vuxna misslyckas med att skydda barn från rasism, och från repressalier knutna till när barn själva väljer att ingripa och agera anti-rasistiskt. Barn utsätts för rasism i skolan. Barn är särskilt utsatta av andra barn men de blir också utsatta av vuxna. Eftersom skolan ska skydda barn från rasism, diskriminering och trakasserier, kan vi dra slutsatsen att skolan misslyckas med detta uppdrag.

Vi möter elever och personal som vittnar om att trakasserier är så vanliga att man inte längre reagerar på dem. I värsta fall leder detta till att skolpersonal förminskar rasistiskt beteende eller till och med själva utsätter barn.

Det är dags att vi tar ett krafttag i arbetet mot rasism i skolan. Därför vill vi att regeringen:

  • Formulerar ett tydligt kunskapskrav i läroplanen om diskriminering och rasism. Det måste bli tydligt för alla skolor att eleverna ska lära sig om rasism och diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.  
  • Tillsätter en utredning för att se över barns verkliga möjligheter att föra fram klagomål och få upprättelse när deras rättigheter kränks.

Från barnens perspektiv är det vuxna generellt som inte gör sitt jobb. Vi kan bara bekräfta att skolan och tillsynsmyndigheter har ett arbete att göra.

Skolpersonal måste få kunskaper och resurser att skydda barn, och barn måste få möjlighet till upprättelse när vuxna sviker sina skyldigheter. Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska Sverige se till att inget barn diskrimineras och att det är vuxnas uppdrag att se till att artikeln följs.

Barn i vår studie har tagit fram krav till vuxenvärlden när det kommer till rasism i skolan. Det är ett litet första steg för att skapa en skola fri från diskriminering och trakasserier:

  • Bli bättre på att se rasism i skolan.
  • Ingrip så fort du ser rasism – men gör det varsamt.
  • Uppmärksamma rasism genom att lyssna, förstå och respektera barns känslor.
  • Föregå med gott exempel och visa barn hur de kan agera antirasistiskt.


Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen
Hanna Thessén, förbundsordförande Rädda Barnens ungdomsförbund 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE