Upp till er om vi ska fixa sjukförsäkringen

Miljöpartiet: Med V och C kan vi få bort den borgerliga människosynen ur systemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen har lagt förslag för att reparera sjukförsäkringen och stärka tryggheten för långtidssjuka. Nu är det upp till bevis för C och V att bifalla budgeten och de här förslagen för att det ska bli verklighet, skriver Mats Berglund.
Regeringen har lagt förslag för att reparera sjukförsäkringen och stärka tryggheten för långtidssjuka. Nu är det upp till bevis för C och V att bifalla budgeten och de här förslagen för att det ska bli verklighet, skriver Mats Berglund.

DEBATT. Att regeringen, med MP och S, vill framåt och reparera sjukförsäkringen råder det ingen tvekan om. Men vi behöver en majoritet i riksdagen för att verkligen kunna hjälpa de som behöver hjälp.

Dagens sjukförsäkringssystem har för många brister och det försvårar vardagen för de som behöver uppbackning av samhället. Det måste vi politiker ta tag i.

Därför lägger regeringen nu förslag för att reparera sjukförsäkringen och stärka tryggheten för långtidssjuka. Nu är det upp till bevis för C och V att bifalla budgeten och de här förslagen för att det ska bli verklighet. 

De förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2008 av dåvarande allianspartierna (C, L, M och KD) genomsyrar partiernas människosyn.

Då implementerades den borgerliga arbetslinjen in i försäkringen – där människan ses som lat och passiv i grunden. Den som får sjukersättning misstänkliggörs för att vara en fuskare som smiter från arbetet snarare än att dra sitt strå till stacken.

Faktum är att den här människosynen står i tydlig kontrast till det vi hör från de som verkligen är sjuka. Önskan att få komma tillbaka till jobbet återkommer i princip vid varje samtal med en person som är – eller har varit – långtidssjuk.

Alliansen genomförde trots detta en gradvis minskning av sjukpenningen och successiva åtstramningar. Tanken var att mindre pengar i plånboken skulle tända en låga som gör att sjuka vill komma tillbaka i arbete.

Men det går inte att borsta av sig sitt sjukdomstillstånd och bli redo att återgå till jobbet likt en tennsoldat.

Jag menar att den borgerliga människosynen är roten till hela problemet, och orsaken till att vi har hamnat där vi är i dag. De borgerligas sätt att se på sjuka stämmer inte överens med verkligheten.

Nuvarande regering har lyckats genomföra flera förbättringar av sjukförsäkringen, trots motstånd i riksdagen. Bland annat får nu fler behålla sin sjukpenning.

Försäkringskassan ska också arbeta betydligt mer aktivt med rehabilitering istället för utförsäkring och nekanden.

Men något stöd har inte funnits att hämta hos varken M eller KD när det kommer till förbättringar som sätter större tilltro till individen.

I M och KD:s budgetmotioner finns förslag som exempelvis ytterligare en karensdag samt stegvis sänkt sjukpenning efter 90 respektive 365 dagar med sjukersättning. Dessutom vill båda partierna återinföra den bortre tidsgränsen.

M och KD vill alltså ännu en gång sätta ett stoppdatum för hur länge man får vara sjuk. Och göra människor fattigare på vägen.

Även C och L har genomgående bromsat regeringens förändringsarbete. Samtidigt finns en öppning – åtminstone har den visats sig hos deras företrädare på socialförsäkringsområdet. Det glädjer oss inom MP.

I den proposition som regeringen nu lägger finns ett paket med en rad förslag till förbättringar, som exempelvis:

  • Att prövningen mot ett normalt förekommande arbete efter dag 365 ska kunna skjutas upp.
  • Att äldre försäkrade alltid ska få sin arbetsförmåga bedömd mot nuvarande arbete, inte mot hela arbetsmarknaden.
  • Att försäkringen bättre ska anpassas till behovsanställda.
  • Att försäkringen ska ha större flexibilitet för hur någon som är deltidssjukskriven och har rehabilitering ska kunna välja att arbeta.

Förslagen har remitterats och fått stöd av många instanser. Både S och MP i regeringen har arbetat målmedvetet för att förslagen blir verklighet.

Även om förslagen inte är lika långtgående som MP:s visioner, är de klara förbättringar på vägen mot ett sammanhållet system där människor inte faller mellan stolarna.

Jag hoppas att C och V också inser det, så att vi kan få majoritet i riksdagen för dessa förslag. Först då kan vi bli av med den borgerliga människosynen och i stället fokusera på att stötta och rehabilitera de som är sjuka på ett långsiktigt hållbart sätt.


Mats Berglund, riksdagsledamot och talesperson för socialförsäkringsfrågor (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE