Ställ Svenonius till svars för vårdkaoset

V: Nu är det sjukhusledningarna som tvingas trolla med knäna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anmälningarna för ohållbar arbetsmiljö på sjukhusen kommer med all sannolikhet generera handlingsplaner där cheferna måste trolla med knäna. Men det är inte deras fel att arbetsmiljön är ohållbar. Det är ditt fel och ansvar, Irene Svenonius, skriver Jonas Lindberg.
Anmälningarna för ohållbar arbetsmiljö på sjukhusen kommer med all sannolikhet generera handlingsplaner där cheferna måste trolla med knäna. Men det är inte deras fel att arbetsmiljön är ohållbar. Det är ditt fel och ansvar, Irene Svenonius, skriver Jonas Lindberg.

DEBATT. Det råder fullständigt kaos i vissa delar av sjukvården i Stockholm.

Senast i raden av verksamheter som riktar anmälan till arbetsmiljöverket är förlossningskliniken på Södersjukhuset. Arbetsmiljön bedöms som förfärlig.

För en månad sedan var det akutkliniken på Danderyds sjukhus där samtliga fackförbund gick samman i en så kallad 6:6-anmälan till arbetsmiljöverket.

Detta är tydliga rop på hjälp. De resurser som sjukhusen får är inte tillräckliga för att kunna ha en god arbetsmiljö och patientsäker vård.

Det slogs även fast i Björn af Ugglas rapport ”Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist?” som påvisade att beläggningen av vårdplatserna i Stockholm dom senaste åren ökat till en rent livsfarlig nivå och att 125 patienter under en femårsperiod avlider till följd av detta.

Problemet är att anmälan om den förfärliga arbetsmiljön landar i knät på de lokala cheferna och sjukhusen att hantera. Annars kan man till och med få viten – trots en redan sargad ekonomi med underskott.

Men det är dags att frågan lyfts till en högre nivå. Till dem som faktiskt resurssätter sjukvården och kräver att sjukhusen ska leverera mer vård och vara god arbetsgivare med mindre pengar.

Så här skriver Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem den 10 december 2010 i Altinget:… Våra rapporter, inspektioner och anmälningar visar alla samma sak, år efter år. Arbetsmiljön är så dålig att många av dem som jobbar med vård och omsorg själva riskerar att bli sjuka av sina arbeten”

Vidare skriver hon att: ”Vi på Arbetsmiljöverket har länge påtalat problemen. Vi har gjort stora inspektionsinsatser, som ofta leder till att de brister som upptäcks blir åtgärdade där och då. Men vi kan som myndighet varken inspektera eller reglera bort arbetsmiljöproblemen. Nu behövs en långsiktig, bred lösning på arbetsmiljöbristerna i vård och omsorg”.

Anmälningarna för ohållbar arbetsmiljö på Danderyd sjukhus akutmottagning och Södersjukhusets förlossningsklinik kommer alltså med all sannolikhet generera handlingsplaner där cheferna måste trolla med knäna.

Men det är inte deras fel att arbetsmiljön är ohållbar. Det är ditt fel och ansvar, Irene Svenonius.

Det är du och det moderatledda styret i Region Stockholm som ger sjukhusen en alldeles för liten pengapåse varje år. Det är den resurssättningen som orsakar kaos, personalflykt och dödsfall bland patienter.

Det är just därför det är du som är personalregionråd som borde ställas inför arbetsmiljöverkets granskningar och åtgärder. Det är du som ska svara på hur ni menar att fler vårdplatser ska öppnas med dom resurser ni ger.

Det är du som ska svara på hur er resurssättning är realistisk att ha en god arbetsmiljö under. Som arbetsmiljöverkets generaldirektör skriver: ”Styrning, ledning, fördelning av resurser och organisation måste ses över. Det behövs en tydlig koppling mellan de beslut som fattas centralt – och arbetsmiljön för medarbetarna i verksamheten”.

Det är dags att sluta gömma sig bakom avtal, chefer och tjänstemän och i stället ta ansvar för den resurssättning ni ger sjukhusen.


Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE