Dags att Liberalerna lämnar Alliansen

L-politiker: Vi bör gå till val självständigt och maximera genomslaget för våra idéer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har till Liberalernas landsmöte i november motionerat om att Liberalerna ska lämna Alliansen och driva egen valrörelse 2018, skriver Mathias Sundin och Per-Åke Fredriksson.
Vi har till Liberalernas landsmöte i november motionerat om att Liberalerna ska lämna Alliansen och driva egen valrörelse 2018, skriver Mathias Sundin och Per-Åke Fredriksson.

DEBATT. Vi behöver återgå till det normala i politiken, där varje parti gå till val själva och söker mandat för sina idéer. När Alliansen bildades inför valet 2006 fanns det behov av att visa borgerlig enighet mot en socialdemokrati som hade tagit makten förgiven. De enskilda partiernas politik i Alliansen fick stå tillbaka för den gemensamma allianspolitiken. Konceptet var en succé och med egen majoritet fick liberala idéer stort genomslag efter valet 2006.

Nu har verkligheten ändrats. Sverigedemokraterna är i mätningarna Sveriges näst största parti. Deras framgångar har blottlagt en allvarlig åsiktsskillnad mellan de borgerliga partierna. Alliansen som koncept är inte längre en tillgång för något borgerligt parti, utan snarare en nackdel. Det är dags att varje parti går till val självständigt, och efter valet söker maximera genomslaget för sina idéer.

Sett till väljarkårens förtroende har allianskonceptet aldrig varit gynnsamt för Liberalerna. I alla tre riksdagsval som Liberalerna har valt att låta den egen politik få stå tillbaka till förmån för den gemensamma allianspolitiken har partiet tappat i väljarstöd. Säkert finns flera skäl till det, men varför skulle samma upplägg igen en fjärde gång 2018 ge ett annat resultat?

Därför måste Liberalernas fokus vara på hur vi maximerar inflytande för liberala idéer i ett parlamentariskt läge som efter 2018 kommer vara helt annorlunda än 2006. Ett första steg är att inte förhandla bort vår politik med andra partier innan valrörelsen har varit.

Vi har därför till Liberalernas landsmöte i november motionerat om att Liberalerna ska lämna Alliansen och driva egen valrörelse 2018.

Vi gillar verkligen alliansgemenskapen och vad vi åstadkom tillsammans i regering, och önskar att läget fortfarande vore så. Men det hjälper inte att önska. Vad alla måste inse är att det inte är 2006 nu. Det politiska spelfältet har förändrats. Inför valet 2006 var Sverigedemokraterna en marginell spelare, nu är de i mätningarna näst största parti. Det är dessutom ett parti som är alltmer villiga att använda sin position för att tvinga fram eftergifter från de andra partierna. De har tydligt deklarerat att de kommer kräva inflytande av både borgerliga och andra regeringar som vill ha deras stöd.

Detta förhållande påverkar Alliansen och åsiktsskillnaderna blir tydligare. Det kommer därför krävas än mer av Liberalerna att hålla tillbaka den egna politiken till förmån för en alliansgemensam politik om Alliansen ska erbjuda ett gemensamt alternativ i kommande valrörelse. Vi har svårt att se hur ett sådant förfarande kommer stärka förtroendet för partiets politik, när det inte har gjort det under den tiden då åsiktsgemenskapen vara större bland de borgliga partierna.

Vi ska gå till val på vår egen politik och söka väljarnas förtroende för den. Det mandat väljarna ger oss är att bedriva liberal politik och stödja den statsminister som ger liberala idéer maximalt genomslag. Historiskt sett har dessa partiet funnits i det borgerliga lägret och kommer antagligen vara så även efter valet 2018, men det är inte historien som räknas utan resultat av konkret handling. Vi ska därför inte låsa oss till ett visst samarbete före valet.

Liberalernas uppgift är att maximera genomslaget för liberala idéer i Sverige. Det gör vi bäst genom att gå till val självständigt.


Mathias Sundin, riksdagsledamot (L)
Per-Åke Fredriksson, partistyrelseledamot (L) & länsförbundsordförande i Gävleborg


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE