ÅSIKT

Rädda kontanterna – snart är tiden ute

Debattören: Regeringens utredning tar för lång tid och det är vi äldre som drabbas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: JOHNÉR
Regeringens utredning är alldeles för långsam, skriver Christina Tallberg.
DEBATT

DEBATT. PRO har uppvaktat finansmarknadsminister Per Bolund för att följa upp frågan om en fortsatt tryggad kontanthantering i hela landet. I dag hålls en öppen utfrågning i riksdagen, där vi hoppas få stöd för våra förslag.

Redan 2020 kan vi ha ett kontantlöst samhälle, enligt forskare. Avvecklingen av kontanter går snabbare än vad många räknat med och nu tillsätts en ny parlamentarisk kommitté med uppdraget att se över kontanternas framtid. Men den kommer försent. Det krävs många snabba beslut för att inte en stor grupp människor ska hamna utanför.

I juni 2016 lämnade PRO över 139 064 namn till regeringen och finansmarknadsministern för att visa hur viktigt det är för många i vårt land att kontanterna får finnas kvar.

Ett modernt samhälle ska erbjuda sina medborgare flera olika betalningsmöjligheter. Vi välkomnar den digitala utvecklingen och nya, smarta, digitala betalningssätt.

Men vi kan aldrig acceptera att en stor grupp människor ställs utanför på grund av att de inte har möjligheter eller kunskap att använda sig av den nya tekniken.

Tidigare utredningar som haft uppdraget att utreda framtiden för kontanthanteringen har inte tagit problemen på allvar. Att grupper och delar av landet inte har möjlighet att använda sig av dagens digitala lösningar, har setts som små och övergående problem och därför har inga förslag på lagändringar lagts fram.

Nu har en ny kommitté tillsatts för att titta på ansvaret för kontantfrågan, Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Men PRO ser problem med kommitténs uppdrag. Ett är tidsaspekten. Förslagen ska redovisas den 31 maj 2019. Med tanke på den snabba avvecklingstakten av kontanter måste uppdraget redovisas tidigare.

Ett annat problem är bristen på tydlighet i vad kommittén ska uppnå när det gäller kontanthanteringen.

PRO föreslår därför en snabbare hantering för frågor som rör kontanter och de ska redovisas senast den 1 juni 2017. Annars riskerar vi att stå inför fullbordat faktum.

Kommitténs uppdrag måste också bli tydligare. Det måste framgå hur betalningssystemet ska bidra till att kontanter även i fortsättningen ska kunna användas som betalningsmedel i alla delar av landet och av grupper som av olika skäl inte har möjlighet att använda elektroniska lösningar. Dessutom är det viktigt att organisationer, såsom PRO, finns med i referensgruppen, så att hänsyn tas till alla berörda grupper.

Vi kan inte bara vänta på kommitténs arbete medan kontanterna försvinner i allt snabbare takt. Därför föreslår PRO också att regeringen snabbt arbetar fram en plan för hur kontanthanteringen ska fungera under tiden kommittén arbetar.

Fortsätter avvecklingen av kontanter i dagens takt kommer vi vid överlämnandet av slutbetänkandet inte att ha någon fungerande infrastruktur för kontanthanteringen.

Det är också oerhört viktigt att utbilda fler i att bli trygga användare av den nya tekniken. I PRO fortsätter vi att utbilda fler äldre i att hantera den nya tekniken. Våra it-utbildningar är de mest populära kurserna bland våra medlemmar.

Därför föreslår vi regeringen att stödja organisationer och studieförbund ekonomiskt för att de ska kunna utöka sina utbildningsinsatser för att sluta den digitala klyftan. Genom utbildning kan vi ge fler medborgare kunskap att använda den nya tekniken.

Vi har lämnat våra förslag till regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund och vi kommer att fortsätta vårt arbete för ett samhälle där kontanter fortfarande kan användas som betalningsmedel.


Christina Tallberg, ordförande PRO


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM