Det måste löna sig att skydda skogen

Replik från Miljöpartiet om svensk skogspolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det måste löna sig för de enskilda skogsägarna i Sverige att skydda natur och bedriva ett skogsbruk där man tar hänsyn till natur- och kulturvärden. Därför behövs en ny grönare skogspolitik. Replik från Pär Holmgren och Maria Gardfjell.
Det måste löna sig för de enskilda skogsägarna i Sverige att skydda natur och bedriva ett skogsbruk där man tar hänsyn till natur- och kulturvärden. Därför behövs en ny grönare skogspolitik. Replik från Pär Holmgren och Maria Gardfjell.

REPLIK. Att skogsbruket måste bedrivas hållbart är inget hot mot den svenska skogsnäringen – det är själva förutsättningen för att svenska skogsprodukter ska kunna säljas. Nu och i framtiden.

Det måste löna sig för de enskilda skogsägarna i Sverige att skydda natur och bedriva ett skogsbruk där man tar hänsyn till natur- och kulturvärden. Därför behövs en ny grönare skogspolitik.

Det är talande att Jessica Polfjärd (M) överhuvudtaget inte nämner den biologiska mångfalden. Svensk skogspolitik måste vara förenlig med både klimatmålen, bidra till en levande landsbygd, främja träbyggnation, skapa en mer cirkulär ekonomi som ökar kolinlagring och skydda den biologiska mångfalden. 

Polfjärd kommer med märkliga påståenden kring hur svensk skogsindustri skulle påverkas av EU:s klimatavgifter. Det stämmer inte att Miljöpartiet röstat för att klassificera biomassa på det vis Polfjärd påstår.

Om Moderaterna hade kontrollerat hur Miljöpartiet röstade i EU-parlamentet hade de sett att vi avstod i omröstningen om biomassa. Anledningen är enkel. Det förslag om hur biomassa ska hanteras när EU inför klimatavgifter var så otydligt skrivet att det var svårt att förstå vad som avsågs. Därtill handlade omröstningen om klimatavgifter på importerade varor, inte om svensktillverkade produkter. 

Hur man än vrider och vänder på formuleringen har vi svårt att se klimatavgifter som ett hot mot svensk skogsindustri. Tvärtom kommer de att bli ett viktigt verktyg för att gynna klimatsmarta svenskproducerade produkter i relation till sådant som produceras med stort klimatavtryck i länder utanför EU. 

Det otydliga förslaget lades fram av Polfjärds partigrupp. Om Jessica Polfjärd är upprörd borde hon därför ta diskussionen med sina egna partikamrater innan hon skickar ut rena felaktigheter. Debatten om den svenska skogen förtjänar bättre. 


Pär Holmgren, EU-parlamentariker, ledamot EU-parlamentets miljöutskott (MP)
Maria Gardfjell, riksdagsledamot, vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet, talesperson skogspolitik (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE