Vi ska bygga världens bästa äldreomsorg

Socialdemokraterna: Covid-19 visar på bristerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Covid-19 har påmint oss om att det samhälle som pandemin drabbar inte är perfekt. Vi ska därför inte tillbaka till hur det var innan. Vi ska bygga något bättre. Det gäller inte minst om äldreomsorgen, skriver Stefan Löfven, Lena Hallengren, Lena Rådström Båstad och Anders Henriksson.
Covid-19 har påmint oss om att det samhälle som pandemin drabbar inte är perfekt. Vi ska därför inte tillbaka till hur det var innan. Vi ska bygga något bättre. Det gäller inte minst om äldreomsorgen, skriver Stefan Löfven, Lena Hallengren, Lena Rådström Båstad och Anders Henriksson.

DEBATT. I dag inleds Socialdemokraternas välfärdsdagar. Ett vanligt år hade det varit ett tillfälle för oss som parti att samla medlemmar och valda företrädare för att prata politik och politikutveckling. I år genomför vi dessa viktiga dagar digitalt men räknar med mycket energi och givande diskussioner kring några av våra allra mest angelägna frågor.

Den pågående pandemin har skakat om hela vårt samhälle. Den har också understrukit styrkorna med vår välfärdsmodell.

I Sverige har alla medborgare tillgång till sjukvård, till äldreomsorg, till förskola. I Sverige har alla medborgare tillgång till samma sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. I krisen har vi kunnat använda dessa välfärdssystem, justerat dem och ökat tryggheten för vanligt folk. Betydelsen av den svenska välfärden har blivit väldigt tydlig för väldigt många.

Samtidigt belyser utbrottet av covid-19 brister. Viruset har påmint oss om att det samhälle som pandemin drabbar inte är ett perfekt samhälle.

Vi ska därför inte tillbaka till hur det var innan. Vi ska bygga något bättre. Det gäller inte minst om äldreomsorgen. Takten i vårt pågående arbete med att stärka svensk äldreomsorg måste öka.

Det är dags att vi gör med äldreomsorgen det vi som parti för flera år sedan gjorde med den svenska förskolan. Vi måste säkra att hela landet har en jämlik omsorg av hög kvalitet.

Du ska känna dig trygg med att den dag du eller en anhörig behöver stöd från äldreomsorgen ska den finnas där och möta dig i din vardag. Det ska vara en äldreomsorg med hög kontinuitet, hög kompetens och tid att ge den omsorg du behöver. Alla förtjänar en trygg ålderdom.

Här är personalen avgörande. Äldreomsorgen bärs i dag upp av hårt arbetande människor som gör sitt bästa men som på grund av sina arbetsvillkor inte fullt ut kan använda sin kompetens.

För oss står det bortom allt tvivel att personalens villkor måste förbättras och att deras förutsättningar att göra ett bra jobb måste öka.

Socialdemokraterna har i regeringsställning påbörjat det förändringsarbetet. I våras presenterade regeringen och samarbetspartierna det så kallade Äldreomsorgslyftet som innebär att anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att läsa till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid med fast anställning.

I budgeten för nästa år utökas satsningen så att över 10 000 personer kan omfattas.

I budgeten för nästa år föreslås också ett långsiktigt permanent stöd till kommunernas äldreomsorg om 4 miljarder kronor årligen. Med de här pengarna ges kommunerna långsiktiga förutsättningar att göra de förändringar som krävs.  

Under förra mandatperioden säkrade vi rätten till arbetskläder. Nu förbättrar vi lagarna som styr användningen av välfärdsteknik. Vi ska införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten så att alla svenskar med äldreomsorg får en ökad trygghet i vem man ska kontakta och som håller ihop omsorgen runt den äldre. Nästa år kommer yrkestiteln undersköterska att skyddas i lag. Allt detta är viktiga pusselbitar i arbetet för att stärka den svenska äldreomsorgen.

Men ännu mer behöver göras. Det handlar om resurser men det handlar också om att staka ut en långsiktig politisk kurs. Att lägga fast en plan för hur vi steg för steg ska bygga världens bästa äldreomsorg. Under de kommande välfärdsdagarna ska vi prata om just detta.

Att bygga världens bästa äldreomsorg är en stor uppgift. Det är just därför den är så passande för vårt parti.


Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna
Lena Rådström Baastad, partisekreterare Socialdemokraterna
Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i SKR
Lena Hallengren, socialminister Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE