Tyvärr, Miljöpartiet – ni har gjort för lite

Replik från Alfred Askeljung (C) om bilar och miljön

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Där Miljöpartiet ser ideologi bakom bilen ser jag att det saknas prissättning av användningen, skriver Alfred Askeljung från Centerpartiet.

Att använda stadsyta mer effektivt är lovvärt. Lorentz Tovatt, Karin Svensson Smith och Rasmus Ling ska ha en eloge för att de vågar diskutera en svårhanterlig fråga.

I stället för att attackera bilismen så borde de föreslå marknadsmässig prissättning av bilanvändning.

Att täta och klimatsmarta städer är bättre än motorvägsöknar och villamattor är en självklarhet. Här är jag och Tovatt med flera helt eniga med FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor.

Vi skiljer oss dock på en viktig punkt. Där Miljöpartiet ser ideologi bakom bilen ser jag att det saknas prissättning av användningen.

Vi behöver vara ärliga med att bilen är subventionerad i våra städer. Den amerikanske professorn Donald Shoup har forskat på ämnet och kommit fram till belopp som i Sverige skulle innebära miljarder till bilägarna varje år bara för parkering.

Därför behövs reformer som prissätter bilanvändning. Det är beklagligt att Miljöpartiet inte har gjort mycket på den fronten trots att de styr landet och våra storstäder. Jag hoppas att vi kan enas om följande reformer:

Avskaffa kommunala parkeringsnormerna. Idag tvingas byggbolag att bygga parkeringsplatser utan hänsyn till efterfrågan. Den här planekonomin skapar snedvridna incitament för bilägande och gör att boendekostnaderna ökar med dyra garage för alla nya bostäder.

Inför dynamiska parkeringsavgifter. Idag subventioneras parkering i städer. Det skulle vara enkelt att istället kopiera det system som finns i San Fransisco. Där betalar man vad det kostar timme till timme, och det finns alltid lediga parkeringsplatser.

Differentiera trängselskatterna efter trängsel och utsläpp. Idag är trängselskatterna väldigt rigida. Vi borde inspireras av Norge och Singapore som anpassar sina nivåer efter trängseln varje timme, efter fordon och efter faktiska utsläpp.

Om vi prissätter bilen i våra städer så kommer vi få mindre trängsel, bättre luft och mer plats till annat. Det är något som miljövänner i alla partier borde kunna enas om.


Alfred Askeljung, riksdagskandidat för i Stockholms Stad (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM