ÅSIKT

Ygeman lämnar ”walk over” till de kriminella

Debattören: Vi öppnar för en kommunal polis i Stockholm – och skickar räkningen till regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Anna König Jerlmyr (M) menar att Anders Ygeman och regeringen sviker stockholmarna. ”Om inte inrikesministern tar sitt ansvar och säkrar stockholmarnas trygghet öppnar vi för en kommunal polis och sänder räkningen till regeringen”.

DEBATT. Aldrig i modern tid har polisen löst så få brott som i dag. Sämst resultat har Region Stockholm som har 13 procent sämre utredningsresultat 2016 jämfört med 2015. Stockholm har lägre antal poliser idag än för tio år sedan samtidigt som vardagsbrottsligheten ökar.

Bara i stadsdelen Bromma har antalet anmälda inbrott fyrfaldigats under en tioårsperiod. I Husby har de lokala handlarna tvingats stänga sina butiker på grund av kriminalitet och upprepade trakasserier. Levande affärsområden förvandlas till ödsliga områden som i sin tur drar till sig ännu mer kriminalitet och vandalisering.

Vi moderater har drivit på för kommunala ordningsvakter, men trots löften från den S-ledda majoriteten har de ännu inte kommit på plats.

I Stockholms city kämpar näringsidkare med stölder och hot mot personalen. Brotten är lågprioriterade hos en totalt överbelastad stockholmspolis och många handlare får avsätta stora summor för att hyra in vaktbolag.

Enligt en enkät från Svenskt Näringsliv anser 55 procent av de tillfrågade företagarna i Stockholm att brottsligheten är ett problem.

I Stockholm har vi sett en ökning av sexuella ofredanden och övergrepp på badhus och festivaler. Bland kvinnor är det 31 procent som inte känner sig trygga där de bor. Brå kallar siffran alarmerande.

Jag skulle kunna ta hur många exempel som helst på kriminalitets- och våldsspiralen i Stockholms stad.

Det rör sig om allt från vardagsbrottslighet till gängkriminalitet där grupper tagit över områden och barn involveras i knarkhandel. Men i stället för långsiktigt arbete mot gängkriminalitet, läggs det arbetet ned i exempelvis Västerort.

I detta redan otrygga läge läggs även den sista polisstationen på Järva, i Kista ned. Järva är  ett område där drygt vart tionde mord i Sverige sker. Skälet till nedläggningen är att det inte finns några resurser. Inrikesminister Anders Ygeman (S) tycks på fullaste allvar mena att Järvabornas säkerhet och trygghet ska sättas på undantag fram till 2024, då de nya områdeskontoren i Kista, Rinkeby och Tensta möjligen kan vara på plats.

Innan vi hamnade i opposition 2014 tog vi fram ett förslag för ombyggnad av en befintlig byggnad till nytt polishus i Rinkeby. I väntan på det har vi föreslagit ett tillfälligt polishus. Men åren har gått och ingenting har hänt. Och nu stängs alltså den sista polisstationen i Järvaområdet.

Att det inte finns några resurser att värna stockholmarnas säkerhet och trygghet i några av landets mest utsatta områden är mer än alarmerande. Det är ett gigantiskt svek från såväl stadens som landets socialdemokratiska ledning, ytterst ansvarig är inrikesministern.

Samhällskontraktet äventyras när människor inte kan känna sig trygga i sin vardag och dessutom får klart för sig att ingen hjälp finns att få från den hårt pressade polisen.

Det här är ett tecken på ett samhälle som ger upp och lägger sig platt för kriminella element att breda ut sig. Vi moderater kommer aldrig att acceptera denna onda spiral, utan göra allt vi kan för att göra Stockholms stads alla stadsdelar säkra och trygga.

Vi moderater driver en rad förslag för att bryta den destruktiva spiral Stockholm befinner sig i.

Vi vill ha fler lokala poliser, DNA-märkning i våra fastigheter, ökade befogenheter för ordningsvakter, en för staden central trygghetsjour samt utökad kamerabevakning där polisen bestämmer och inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Det behövs jourdomstolar och vi vill att straffrabatten för unga avskaffas. Dessutom vill vi att alla förstagångsförbrytare ska samtala med polis och socialtjänst tillsammans med föräldrarna inom 24 timmar efter upptäckt. Vi vet av tidigare erfarenheter att denna insats halverar återfall i nya brott.

Vi vill se en tillfällig polisstation i Rinkeby i väntan på att renoveringen kommer igång och ett nytt polishus tas i bruk.

Polisnärvaron i Järva måste öka omedelbart och områdeskontor som är öppna måste inrättas.

Dessutom bör det införas ett nationellt inbrottscenter så att man kan kartlägga hur den internationella brottsligheten kopplat till inbrott rör sig inom landet.

Sverige får inte vara ett land som lämnar ”walk over” till kriminella att ta över stadens och landets ytor, dess gator och torg. Vi vill utveckla Stockholm till att bli en trygg stad där människor ska kunna röra sig ute och inte begränsas av att de inte upplever sig säkra.

Läget är nu så allvarligt att om inrikesminister Anders Ygeman inte tar sitt ansvar och ser till att säkra stockholmarnas trygghet öppnar vi för en kommunal polis och sänder räkningen till den socialdemokratiska regeringen.


Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM