ÅSIKT

Barnens skydd mot sexbrott räcker inte

Debattörerna: Preskriptionstiden kan behöva tas bort helt och hållet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: EMILIA OIJE
Om inte utvecklingen vänds riskerar barn- och unga bli offer två gånger; dels för övergreppen i sig och dels för rättsväsendets bristande förmåga att lagföra gärningsmännen, skriver Tomas Tobé och Saila Quicklund.
DEBATT

DEBATT. Sexuella övergrepp hör till det mest kränkande en människa överhuvudtaget kan utsättas för. Bakom brottsstatistiken och siffrorna handlar det om avskyvärda övergrepp som berövar offren deras frihet, integritet och trygghet. Många gånger är traumat något man tvingas bära med sig hela livet. 

Rättsväsendets kapacitet och förmåga att ingripa mot den här typen av brott måste vara starkt. Tyvärr är det tydligt att den samlade förmågan i Sverige inte är tillräcklig och behöver stärkas när det gäller sexualbrott som riktar sig mot barn och ungdomar.

För oss moderater är utgångspunkten självklar – kriminalpolitiken ska kännetecknas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Barn och unga är särskilt utsatta, inte sällan för att de befinner sig i olika typer av beroendeställning till förövaren.

Den som utsätts för ett brott ska ha och känna samhällets stöd från de första kontakterna med rättsvårdande myndigheter och genom hela processen. Det är särskilt viktigt när brottsoffren är barn och unga.

Alltför ofta ser vi tyvärr exempel på motsatsen. Utöver att upprättelse och rättvisa uteblir för de som utsatts så riskerar utvecklingen även att urholka förtroendet brett för rättsväsendet. Det är mycket allvarligt.

Flera åtgärder krävs för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp. Det handlar om ökad förmåga att ingripa emot och utreda sexualbrott, strängare straff för gärningsmännen och tydligare uppföljning av varje enskilt brottsoffer. Det är vi skyldiga både de som tidigare utsatts och för att göra allt vi kan för att förhindra fler övergrepp.

Fler människor måste känna tilltro till att polis och åklagare tar brotten på allra största allvar och att varje brottsanmälan utreds. Ska vi åstadkomma detta behövs ett förbättrat myndighetsarbete och ökad lagföring. Tyvärr har Stefan Löfvens regering och ansvarig minister Morgan Johansson inte förmått att agera med kraft.

Moderaterna har såväl i regeringsställning som i opposition föreslagit och genomdrivit flera straffskärpningar. Vi har drivit på för att skärpa lagstiftningen om vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte. Vi ser även att det finns behov av skärpta straff för de allvarliga fall av sexuella ofredanden som vi sett förekomma på bland annat festivaler.

Därför har vi i riksdagen drivit igenom krav på införandet av en ny straffbestämmelse – grovt sexuellt ofredande. Det behövs för att markera hur allvarligt samhället ser på brotten. Vi vill även skärpa straffen för grova våldtäkter genom införandet av brottet synnerligen grov våldtäkt och för köp av sexuell handling av barn.

Mer behöver dock göras, inte minst inom idrottsvärlden, för att säkerställa att barn- och unga inte ska utsättas för sexuella övergrepp och trakasserier när de utövar sin idrott eller sin hobby.

Frågan om preskriptionstid för sexualbrott har aktualiserats de senaste dagarna. Alliansregeringen skärpte reglerna och preskriptionstiderna har utvidgats beträffande sexualbrott mot barn.

Numera omfattas i princip alla sexualbrott mot barn av en förlängd preskriptionstid, som innebär att preskriptionstiden börjar löpa den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Syftet var att preskriptionstiden inte skulle börja löpa innan barnen var tillräckligt vuxna för att kunna påtala att de utsatts för ett brott.

Att en gärningsman medvetet kan hålla sig undan rättvisan i åratal och därigenom gå fri från allvarliga brottsmisstankar strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Polisens förmåga att hitta förövare som undandrar sig rättvisan behöver förbättras så att fler kan ställas inför rätta.

Utöver detta välkomnar Moderaterna en diskussion om preskriptionstiden för grova sexualbrott mot barn helt ska tas bort. Syftet måste vara att stärka skyddet för barn- och unga som har utsatts för sexuella övergrepp.

I dag brister myndigheternas hantering alltför ofta. Om inte utvecklingen vänds riskerar barn- och unga bli offer två gånger; dels för övergreppen i sig och dels för rättsväsendets bristande förmåga att lagföra gärningsmännen.

Så ska vi inte ha det i Sverige och därför avsätter Moderaterna stora resurser för att stärka polisens arbete många år framåt. Det behövs en polis och ett rättsväsende som med kraft bekämpar dessa brott.


Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)
Saila Quicklund, idrottspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM