Regeringen sviker transpersoner

Debattörerna: Fina ord räcker inte – det är dags att gå från ord till handling

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Caroline Rhawi, Erika Apell
Erika Apell och Anna Törnström vill att det offentliga ska slopa könsuppdelade toaletter och omklädningsrum: ”En viktig fråga i debatten om transrättigheter är toaletter, omklädningsrum och andra platser där människor, särskilt unga, delas in utifrån kön. ” skriver de.

DEBATT. Många människor lever med en annan könsidentitet än den de tilldelats vid födseln.

I dag ökar antalet personer som söker vård för könsdysfori i Sverige, och trots att vissa hävdar att det beror på att det blivit trendigt att vara transperson stämmer självklart inte detta.

I stället beror det på att samhällets medvetenhet, acceptans och kunskap om transpersoner ökat vilket gjort det mindre tabubelagt att söka vård.

Men även om fler nu vågar söka hjälp och transpersoner synliggörs mer i samhället är de fortfarande överrepresenterade i statistiken över psykisk och fysisk ohälsa.

I en rapport gjord av Folkhälsomyndigheten från 2015 berättar mer än en tredjedel av de tillfrågade transpersonerna att de under det senaste året övervägt självmord. Än mer tragiskt är att lika många någon gång har genomgått ett aktivt försök.

Majoriteten av de tillfrågade har under de senaste tre månaderna utsatts för kränkande behandling eller bemötande, och dessutom har trettio procent utsatts för psykiskt våld under det senaste året.

Det är även fem gånger vanligare bland transpersoner att någon gång ha utsatts för fysiskt våld som för Sveriges befolkning som helhet.

En viktig fråga i debatten om transrättigheter är toaletter, omklädningsrum och andra platser där människor, särskilt unga, delas in utifrån kön.

Regeringen hävdar att de vill främja ungas hälsa samt öka idrott och rörelse i skolan såväl som på fritiden, men så länge unga transpersoner inte får tillgång till en trygg plats att byta om på ges de inte samma möjligheter till psykisk och fysisk hälsa som andra barn och ungdomar.

På regeringens hemsida om statlig idrottspolitik talar de enbart om pojkar och flickor och förbiser därmed helt de som inte tillhör något av dessa två kön.

Regeringen tappar alltså transperspektivet redan i sin målsättning. De verkar glömma att transpersoner har lika mycket rätt till hälsa, identitet och plats i offentliga utrymmen som alla andra människor.

Viktigt att poängtera är att Sverige dessutom har skrivit under FN:s barnkonvention som säger att alla barn har samma värde, rätt till sin identitet och att ingen får diskrimineras. 

Samma regering som vill göra barnkonventionen till lag saknar en stor del av dess värdegrund i både målsättning och arbete. Att röra sig i det offentliga rummet såväl som att delta i skolidrotten på lika villkor är fundamentalt för ett jämlikt samhälle och något Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm anser att alla barn och ungdomar ska ha rätt till.

Det kön du tilldelats vid födseln ska inte avgöra din framtid.

Och du ska inte behöva vänta till din artonårsdag med att genomföra den könskorrigering du var redo för vid femton års ålder.

Medvetenheten ökar. Tabun och mörkertal minskar. Nu är det dags att gå från ord till handling, för fina lovord om inkludering och tolerans räcker inte.

Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm lägger här fram flera tydliga förslag som kan underlätta transpersoners vardag i Sverige och världen.

Vi ska inte göra skillnad på människor utifrån könsidentitet. Låt det synas i lagboken.

Vi vill därför att: 

Det offentliga alltid bör erbjuda könsneutrala omklädningsrum
Det offentliga bör avskaffa könsindelningen på toaletter till förmån för endast könsneutrala
Huruvida någon är lämplig för könskorrigering ska avgöras av en läkare, inte personens ålder
Kommunala badhus inte ska få ha separata klädregler för kvinnor respektive män
Juridiska kön bör avskaffas i Sverige


Erika Apéll, distriktsstyrelseledamot och feministisk talesperson för Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm
Anna Törnström, distriktsstyrelseledamot och jämlikhet- och socialpolitisk talesperson för Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM