Socialismen gror i skuggan av corona

Muf, Cuf, Luf och KDU: Använd inte viruset som svepskäl

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är av yttersta vikt att vi inte tillåter viruset användas som svepskäl för att införa permanenta offentliga maktmedel över fri näringsverksamhet. De viktiga landvinningar borgerligheten gjort de senaste decennierna får inte gå förlorade i krisens namn, skriver Benjamin Dousa, MUF, Ida Alterå, CUF, Romina Pourmokhtari, LUF och Martin Hallander, KDU.
Det är av yttersta vikt att vi inte tillåter viruset användas som svepskäl för att införa permanenta offentliga maktmedel över fri näringsverksamhet. De viktiga landvinningar borgerligheten gjort de senaste decennierna får inte gå förlorade i krisens namn, skriver Benjamin Dousa, MUF, Ida Alterå, CUF, Romina Pourmokhtari, LUF och Martin Hallander, KDU.

DEBATT. I skuggan av viruskrisen växer sig socialistiska tendenser starkare på flera håll. Politiska företrädare och opinionsbildare utnyttjar krisen för att förskjuta Sverige vänsterut. Det är oerhört viktigt att inte låta covid-19 bli ett argument för en varaktigt utökad statsmakt.

Vi kräver att de extraordinära krisåtgärder som nu genomförs dras tillbaka så snart den här krisen är över.

Coronaviruset har utlöst en global krissituation av sällan skådat slag. För en liten, exportberoende nation som Sverige slår självklart stängda gränser särskilt hårt.

Konjunkturinstitutet räknar med att BNP faller med tre procent på årsbasis, men det kan snabbt bli värre ju längre länder och fabriker håller stängt. Storbankernas prognoser tyder på att Sverige under 2020 kommer nå arbetslöshetssiffror på uppemot tio procent.

Situationen är akut och åtgärderna behöver vara extraordinära för att begränsa krisens omfattning. Det är däremot av yttersta vikt att vi inte tillåter viruset användas som svepskäl för att införa permanenta offentliga maktmedel över fri näringsverksamhet.

De viktiga landvinningar som borgerligheten gjort under de senaste decennierna, då område efter område frigjorts från statlig kontroll, får inte gå förlorade i krisens namn. Kvaliteten i vård, skola och omsorg har ökat tack vare privata entreprenörer och innovatörer. Den utvecklingen måste fortsätta.

Vi är oroliga över de socialistiska tendenser som nu fått vind i seglen. Sjöstedt skriver i Aftonbladet att regionerna borde få styra privata vårdgivares verksamhet.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund vill inte tillåta något börsbolag att göra utdelning, inte ens de som inte tar del av statliga stödprogram. Tankesmedjan

Arena Idé tycker att Svenskt näringslivs förslag om att återföra skattepengar vore att “skänka pengar” från stat till företag. Opinionsbildare på vänsterkanten kräver att Sverige förstatligar fungerande apotek.

Sammantaget är det uppenbart att socialismens vänner mobiliserar och steg för steg, utan att det blir uppenbart för allmänheten, försöker vrida tillbaka klockan och öka sin egen makt.

Därför kräver vi att alla riksdagens partier, men framför allt våra egna moderpartier, kommer överens om att de extrema men nödvändiga krisåtgärder som nu genomförs kommer att dras tillbaka så snart krisen blåst över.

I samma stund som behovet av offentligt ingripande försvinner, ska också krisåtgärderna göra det. Därefter måste arbetet för fri företagsamhet, minskad statlig makt och avreglering fortsätta. Bara så bygger vi ett Sverige som kan möta både dagens och morgondagens utmaningar.


Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF
Ida Alterå, förbundsordförande CUF
Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF
Martin Hallander, förbundsordförande KDU


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE