Svenska politiker ska lita på vetenskapen

Jessica Polfjärd: Både rödgröna och högerpopulister säger nej till säkra GMO-grödor

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nyligen beslutades även att ny växtförädlingsteknik, så kallad genom-editering, ska regleras som GMO. Detta trots att expertisen är överens om att teknikerna är väsensskilda. Det är helt uppenbart att den lagstiftning som reglerar växtförädling inte är anpassad efter dagens teknik, skriver Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M).
Foto: TT
Nyligen beslutades även att ny växtförädlingsteknik, så kallad genom-editering, ska regleras som GMO. Detta trots att expertisen är överens om att teknikerna är väsensskilda. Det är helt uppenbart att den lagstiftning som reglerar växtförädling inte är anpassad efter dagens teknik, skriver Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M).

DEBATT

DEBATT. En vanlig företeelse under förra mandatperioden i Europaparlamentet var ledamöter som ifrågasatte vetenskap. Oavsett om det handlade om växtförädling, såsom GMO, eller växtskyddsmedel var det många som tyckte att de vetenskapliga bedömningarna inte var värda att lita på.

Detta beteende från folkvalda politiker innebär ett reellt hot – inte bara mot europeisk konkurrenskraft, utan också mot klimatet då man ifrågasätter innovationer och tekniker som effektiviserar jordbruket. Under de kommande fem åren måste fler politiker stå upp för vetenskap, teknik och innovation.

Det gäller särskilt för svenska ledamöter. Sverige är landet som delar ut Nobelpriset – det förpliktigar.

Att politiker har olika värderingar i olika politiska frågor är ingenting konstigt. En företrädare för vänstern kan tycka att vi behöver högre skatter medan en borgerlig kan förespråka skattesänkningar. Det är varken märkligt eller fel att vi tycker olika. Annat är det emellertid när vi tar ställning till vetenskapliga bedömningar.

Även om det sällan råder fullständig konsensus bland forskare finns det i stort sett alltid åsikter som har mer eller mindre trovärdighet. Politiker som menar att forskningen inte ger stöd för att den globala uppvärmningen inte är på riktigt får ändå sägas företräda en linje som är mindre värd att ta på allvar. Samma sak med vaccinmotståndare.

Men så fort vi diskuterar frågor som är känsliga i exempelvis miljörörelsen eller hos högerpopulister blir det annat ljud i skällan. Under förra mandatperioden gjorde gröna partier och socialdemokrater gång efter annan gemensam sak med högerpopulister och invände konsekvent mot beslut att godkänna GMO-grödor på den europeiska marknaden.

Detta trots att experterna på EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet bedömt grödorna som lika säkra för miljö och konsument som sina konventionella motsvarigheter.

Nyligen beslutades även att ny växtförädlingsteknik, så kallad genom-editering, ska regleras som GMO. Detta trots att expertisen är överens om att teknikerna är väsensskilda. Det är helt uppenbart att den lagstiftning som reglerar växtförädling inte är anpassad efter dagens teknik.

Detta kommer jag arbeta för att ändra den kommande mandatperioden och jag hoppas få stöd av andra svenska politiker.

En annan debatt som lär fortsätta under kommande fem åren är växtskyddsmedels vara eller icke vara. Alla lantbrukare är överens: det finns inget egenvärde i att använda växtskyddsmedel. Det används för att skydda sina grödor och minska behovet av andra metoder.

Till exempel skulle ett förbud av glyfosat, den aktiva substansen i världens mest använda växtskyddsmedel, enligt Jordbruksverket leda till att jordbrukets dieselutsläpp ökar med mellan 15 och 30 procent på gårdar som inte använder glyfosat.

Trots att expertmyndigheter runt om i världen bedömt glyfosat säkert som det används av lantbrukare i dag, finns det många som vill förbjuda det. 2022 ska beslut fattas om glyfosat ska få förnyat godkännande för den europeiska marknaden.

Till dess ska fyra länder, däribland Sverige, genomföra en ny utvärdering. Landar utvärderingarna i att glyfosat är säkert borde alla svenska europaparlamentariker rösta för ett förnyat godkännande.

Vi befinner oss nu i starten av en ny mandatperiod i Europaparlamentet. Det innebär för många ledamöter en chans att göra om och göra rätt. Vi kan ha olika synpunkter på mycket i politiken, men att lita på etablerade forskare och våra expertmyndigheter borde vara en självklarhet för alla.

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE