Debatt

Nej, vi ska inte ha jakt på ekorrar i Sverige

Debattören: Svenska Jägareförbundets förslag är orimligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
När Jägareförbundet vill börja jaga små däggdjur som hermelin för pälsens skull och ekorre för köttet och pälsens skull, har man gömt undan all rim och reson under jakthatten, skriver Ulf Stridsberg (V).

§DEBATT. Svenska Jägareförbundet har i en skrivelse till Naturvårdsverket föreslagit en mängd ändringar i Jaktförordningen. Förordningen styr jakttider för arter där allmän jakt bedrivs utan övrig begränsning. I sin skrivelse föreslår Jägareförbundet att allmän jakt införs på tre nya arter.

Hermelin för skinnets skull och ekorre för skinnets och köttets skull, ”vilket skulle kunna nyttjas av enskilda jägare och/eller i lokal produktutveckling”, som förbundet uttrycker det. Föreslagen jakttid är från första september till sista februari.

En tredje art, snatterand, föreslås också bli en jaktbar art, så att den kan jagas under tider när andra simfåglar får jagas, exempelvis gräsand och bläsand, vars honor alla är snarlika tecknade. Uppenbart för att jägare skall slippa ha kunskap nog för att skilja arterna åt.

Morkulla är en liten vadarart som i dag får jagas från 21 augusti och som längst till 30 november. Nu vill Jägareförbundet förlänga jakten till och med den 31 januari. Morkulla är en flyttfågel som normalt flyger till Sydeuropa under hösten för vintervistelse. Men några kan bli kvar i södra delarna av vårt land och det är dessa som Jägareförbundet vill ha allmän jakt på. Morkulla är ibland ett inslag på menyn hos de ”finaste” restaurangerna.

Bland många andra ändringar som föreslås finns utökad jakt på råbock under våren. Som en följd av höga cesiumhalter i rådjurskött efter nedfallet från Tjernobylolyckan 1986, har det sedan 1990 varit tillåtet att jaga råbock i Gävleborgs-, Västernorrlands-, Västmanlands- och Uppsala län, från första maj till och med 15 juni. Detta eftersom cesiumhalten i rådjursköttet är lägst på våren.

Nu vill förbundet utvidga vårbockjakten till att även omfatta Stockholms-, Dalarnas-, Jämtlands-, och Norrbottens län, med ett enda uttalat motiv – att få ett större sammanhängande område med vårjakt på hornbärande djur.

Svenska Jägareförbundet är en intresseorganisation för jaktutövare och förbundets förslag till utökad jakt skall ses i ljuset av att man vill maximera antalet jakttillfällen för de man företräder.

Men när förbundet vill börja jaga små däggdjur som hermelin för pälsens skull och ekorre för köttet och pälsens skull, har man gömt undan all rim och reson under jakthatten. Naturvårdsverket måste förhoppningsvis åtminstone i den delen se det orimliga i Svenska Jägareförbundets förslag och avvisa det.


Ulf Stridsberg, Vänsterpartiet Gävleborg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM