Vår migrationspolitik måste vara solidarisk

S-politiker i slutreplik om valanalysen och migrationspolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Partiet borde stolt ha deklarerat att man genom att göra ett enskilt undantag nu tagit ansvar för en utsatt grupp som utan egen förskyllan kommit i kläm. I stället präglades retoriken kring Gymnasielagen snarare av en ”härtill var vi nödda och tvungna”-mentalitet, skriver  Nasra Ali, Ulf Bjereld och Sören Juvas.
Partiet borde stolt ha deklarerat att man genom att göra ett enskilt undantag nu tagit ansvar för en utsatt grupp som utan egen förskyllan kommit i kläm. I stället präglades retoriken kring Gymnasielagen snarare av en ”härtill var vi nödda och tvungna”-mentalitet, skriver Nasra Ali, Ulf Bjereld och Sören Juvas.

SLUTREPLIK. Vi tackar den socialdemokratiska valanalysgruppen för deras svarvår artikel om hur partiets sätt att hantera migrationspolitiken under valrörelsen bidrog till att valresultatet inte blev bättre (19/3).

I sitt svar menar gruppen att vi:

  1. överbetonar det strategiska inslaget i partiets sätt att formulera sig om migrationspolitiken, samt att vi
  2. underskattar den så kallade Gymnasielagens betydelse för opinionsutveckling och valresultat.

  1. Nej, det var naturligtvis inte bara strategiska överväganden som låg till grund för Socialdemokraternas utspel om migrationspolitiken under valrörelsen. Hos partiledningen fanns en uppriktig övertygelse om att migrationspolitiken behövde stramas åt. Det strategiska misslyckandet uppstod när partiets tidigt givna tydliga besked om en stramare migrationspolitik inte gav önskvärda resultat i opinionen. Socialdemokraterna fortsatte då att driva frågan, med en allt hårdare retorik och allt mer långtgående förslag. Moderaterna och Sverigedemokraterna tackade och tog emot. De kunde nu själva flytta sina positioner ännu längre ut på kanten, och fick precis den politiska dagordning de önskat sig. Strategin att Socialdemokraterna skulle lyckas stänga frågan genom att inför väljarna visa sig ”tillräckligt bra” i migrationspolitiken fungerade inte, ändå valde partiet att köra den linjen ända in i väggen. Det var först när partimedlemmarna efter utspelet den 3 maj satte sig på tvären och nedgången i opinionen accelererade som strategin och retoriken förändrades.
  2. Ja, den långdragna processen kring den så kallade Gymnasielagen bidrog till att migrationspolitiken fortsatte att dominera den politiska debatten. Men partiets alldeles för defensiva sätt att hantera frågan blev ett uttryck för osäkerhet och ihålighet. Partiet borde stolt ha deklarerat att man genom att göra ett enskilt undantag nu tagit ansvar för en utsatt grupp som utan egen förskyllan kommit i kläm. I stället präglades retoriken kring Gymnasielagen snarare av en ”härtill var vi nödda och tvungna”-mentalitet.

Nu gäller det att se framåt. Vi gläds åt att Januariavtalet öppnar för en underlättad familjeåterförening och för en ny humanitär skyddsgrund i asylprocessen. Vi påminner också om den förra partikongressens beslut 2017 om att permanenta uppehållstillstånd i grunden är bättre än tillfälliga uppehållstillstånd, eftersom de ökar tryggheten och främjar en bra etablering.

Dessa saker utgör goda riktpunkter i det kommande arbetet med att utforma en hållbar och solidarisk socialdemokratisk migrationspolitik.

Nasra Ali, ordförande, S-Studenter
Ulf Bjereld, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Sören Juvas, HBT-S


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE