Ge oss 50-plussare rätt fakta om benskörhet

Debattörerna: Socialstyrelsen, de med osteoporos ska utredas och behandlas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialstyrelsen har gjort ett gediget och kostsamt arbete med att ta fram hur många fallskador som inträffar i varje län, men vad hjälper statistik om man inte säger rakt ut varför man bryter skelettet vid ett fall? skriver Alexandra Charles von Hofsten och Lill Lindfors, 1,6 & 2,6 miljonerklubben.
Socialstyrelsen har gjort ett gediget och kostsamt arbete med att ta fram hur många fallskador som inträffar i varje län, men vad hjälper statistik om man inte säger rakt ut varför man bryter skelettet vid ett fall? skriver Alexandra Charles von Hofsten och Lill Lindfors, 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

DEBATT. Socialstyrelsen har precis avslutat sin stora kampanjvecka ”Balansera mera” som syftar till att förhindra fallolyckor.

Men inte med ett ord nämns att många fallolyckor ger frakturer som orsakas av en av våra mest lågprioriterade kvinnosjukdomar – benskörhet. Som också är en av de mest underbehandlade. Kvinnor vare sig utreds eller behandlas för osteoporos och får därför fraktur efter fraktur orsakade av att de faller eller gör en obetydlig vridning med kroppen som knäcker skelettet.

I stället för att berätta att kvinnorna ska bli utredda av vården och få behandling om det behövs, manar Socialstyrelsen oss att ”promenera, gå i trappor, gympa och dansa”.

Paradoxalt nog skärpte Socialstyrelsen tonen i de senaste behandlingsriktlinjerna (2014) för osteoporos (benskörhet). I ett pressmeddelande från myndigheten stod det:

”Sverige är ett av de länder som har störst andel osteoporosfrakturer samtidigt som vi ligger dåligt till i internationella jämförelser när det gäller hur många som behandlas. Exempelvis får bara drygt var tionde patient förebyggande läkemedel inom ett år efter en benskörhetsfraktur. //Detta innebär såväl personligt lidande för den enskilde som ett slöseri med resurser eftersom vården av patienter med frakturer beräknas kosta runt 13 miljarder kronor per år. Om fler får en diagnos och förebyggande behandling redan vid sin första fraktur kan 3 200 frakturer undvikas årligen i Sverige. Därför skärper Socialstyrelsen nu en av rekommendationerna om osteoporos i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar.”

Det vore önskvärt om Socialstyrelsen i sitt förebyggande arbete om fallskador ”Balansera mera”, var tydlig och berättade att risken för frakturer vid fall ökar om personen har osteoporos. Ge oss fakta, vi är inte infantila för att vi passerar 50-årsstrecket.

Det är den ålder då personer med frakturer bör utredas om det kan vara osteoporos som ligger bakom ett skört och lättbrutet skelett. Kvinnor som kommit tidigt i klimakteriet, kan få osteoporos långt tidigare än så.

Även om balansen blir sämre med åren är det inte en naturlig del av åldrandet att bryta sig. Osteoporos är en folksjukdom, varannan kvinna och var fjärde man får en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid. Skelettet är helt enkelt så skört att det bryts spontant eller av en liten obetydlig händelse.

Det behöver då stärkas och effektiva, billiga läkemedel kan förebygga varannan ny osteoporosrelaterad fraktur. Men självklart skall det kombineras med fallförebyggande åtgärder.

Socialstyrelsen nämner inget om att osteoporos kan och ska behandlas i sitt stora kampanjmaterial. Utdrag ur Socialstyrelsens kampanjmaterial:

”Aktiviteter som stärker skelettet: Aktiviteter där du bär och förflyttar din egen vikt, stärker skelettet och minskar risken för benskörhet. Exempel på sådana aktiviteter är promenader, att gå i trappor, gympa och dans”.

Efter en höftfraktur hos en äldre person, avlider 20 procent av kvinnorna och 30 procent av männen inom ett år.

Nästan alla höftledsfrakturer sker inomhus i hemmet, Socialstyrelsens egen statistik visar att varannan höftfraktur orsakas av ”fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling” och har nästan alltid föregåtts av en handleds – eller axelfraktur.

Vården skulle kunna se en handledsfraktur som en riskfaktor för fortsatta frakturer, utreda om det är orsakat av osteoporos, sätta in behandling och därmed halvera risken för en ny fraktur. Den positiva effekten av att behandla denna kroniska sjukdom är inte enbart att frakturer kan förebyggas, utan även att skelettmassan ökar efter ett par år med läkemedelsbehandling och blir starkare.

Det är en minst lika viktig information som den om att se upp så man inte ramlar och bryter sig.

Vi representerar 1,6 miljoner kvinnor men vägrar tro att den styvmoderliga behandlingen av osteoporos beror på att det främst är kvinnor som drabbas. Äldre kvinnor står för två tredjedelar av alla frakturer.

Socialstyrelsen har gjort ett gediget och kostsamt arbete med att ta fram hur många fallskador som inträffar i varje län, men vad hjälper statistik om man inte säger rakt ut varför man bryter skelettet vid ett fall?


Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Lill Lindfors, styrelseledamot, 1,6 & 2,6 miljonerklubben


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE