ÅSIKT

Får du inte asyl ska du inte ha bidrag

Debattören: Vår solidaritet får inte vara missriktad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Robin Lorentz-Allard/Ola Axman
Vår solidaritet får inte vara missriktad, menar debattören Mats Persson (L).
DEBATT

DEBATT. Nyligen meddelade Högsta förvaltningsrätten att man ska pröva om en kvinna som har nekats uppehållstillstånd och gömmer sig för att undvika en avvisning, ska ha rätt till försörjningsstöd. Efter att Vännäs kommun har nekat kvinnan försörjningsstöd har förvaltningsrätten givit kommunen bakläxa. Nu prövas ärendet i högsta instans.

Frågan aktualiserar på ett tydligt sätt på det svenska samhällets oförmåga att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Sverige ska vara ett solidariskt och öppet samhälle där vi visar omtanke och empati för nyanlända och EU-migranter. Men solidariteten får inte vara missriktad, den får inte leda till att man använda sig av särlösningar där människor behandlas olika inför lagen.

I såväl Malmö och Stockholm har rödgröna kommunledningar beslutat att papperslösa, människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till försörjningsstöd från kommunen. På ett mänskligt plan är det givetvis enkelt att förstå att människor inte vill lämna Sverige efter avslag på en asylansökan. Men det betyder inte att kommunen och därmed skattebetalarna, ska finansiera uppehället för papperslösa. Och det skapar en väldig otydlighet.

Med ena handen försöker staten via Migrationsverket upprätthålla asylrätten, där den enskildes individuella asylskäl prövas, samtidigt som vissa kommuner med andra handen signalerar det motsatta.

Om ett bifall eller avslag på en asylansökan inte får någon praktisk betydelse skadas i längden människors förtroende för samhällskontraktet. Det är tilliten till att lagar och regler upprätthålls och att välfärdsstaten omfattar de som har rätt att vara i Sverige som är grunden för att människor vill betala skatt.

Det gäller att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Ingen ska dö på våra gator, även papperslösa ska ha rätt till akut vård och vård som inte kan anstå. När extremsajter på nätet och Sverigedemokrater piskar upp stämningen och benämner papperslösa som parasiter på välfärden passeras en gräns för vad som är anständigt. Men reaktionen mot detta måste vara att ta debatten, om att alla människor har rätt till liv, inte att omfatta identitetsvänsterns missriktade solidaritet.

Detta är ingen symbolisk fråga. Gränspolisen uppskattar att fram till 2021 kommer närmare 50 000 asylsökande att gå under jorden efter avslagsbeslut. Det manar till eftertanke. Ska kommuner i detta läge betala försörjningsstöd till människor som håller sig undan?

Om Högsta förvaltningsrätten bekräftar tidigare dom är det uppenbart att lagstiftningen behöver förtydligas. Ska vi kunna hjälp de som har asylskäl- som har rätt samhällets skydd- måste ett bifall eller avslag på en asylansökan få en praktisk innebörd. Då kan människor känna tillit för samhällskontraktet.


Mats Persson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.