ÅSIKT

Bra idé – men börja med skolan, MP

Replik från Erik Torstensson om uppförandekod för politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Erik Torstensson (L) svarar Åsa Lindhagen (MP).
DEBATT

REPLIK. Åsa Lindhagen efterfrågar en politisk uppförandekod för förtroendevalda. Den bör enligt Lindhagen inbegripa försvar av mänskliga rättigheter, respekt för medborgare, ansvar och fokus på lösningar, korrekt fakta, samt hopp och framtidstro.

Detta låter som en utmärkt utgångspunkt, men hur ska en sådan uppförandekod implementeras?

Som verksam inom Liberalerna tror jag att förbättrade utbildningsinsatser är en del av lösningen. Det är i klassrummet som barn och ungdomar – samhällets framtida ledare – lär sig att skilja på fakta och fiktion. Därför föreslår Liberalerna en rad skolpolitiska åtgärder.

Förutom att erbjuda lärare karriärtjänster med ökad lön vill Liberalerna överföra huvudmannaskapet för skolan från kommunerna till staten och införa en tioårig grundskola med tidigare skolstart. Detta är ett sätt att bidra till den ömsesidiga respekt och det ansvarsfokus som Lindhagen efterfrågar.

Dessvärre leder Miljöpartiets skolpolitik Sverige i fel riktning. Den vinstdrivande Engelska Skolan har 100 000 elever i kö och toppresultat bland elever. Trots detta vill Miljöpartiet begränsa den vinstutdelning som möjliggör skolans höga kvalitet och uppskattning.

Detsamma gäller förslaget om att införa betyg bland yngre elever. Trots att riksdagen beslutat att införa betyg från årskurs 4 har Utbildningsminister Fridolin ännu inte gett Skolverket direktiv om att påbörja försöket.

Hur ska Sveriges framtida ledare lära sig den uppförandekod som Lindhagen efterfrågar om skolan inte tas på större allvar? Miljöpartiet är svaret skyldig.


Erik Torstensson, medlem i Liberalerna


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM