Kinesiska solceller är riktiga klimatbovar

KD: Det är dags att sanera bort klimatskadlig solkraft

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kina producerar tre av fyra nya solpaneler. Produktionen kräver stora mängder el och i de områden i Kina där man bygger paneler, domineras elproduktionen av kolkraft. Vi vill avskaffa rätten till grönt avdrag vid användning av klimatskadliga solpaneler, skriver Ebba Busch, Camilla Brodin och Kjell-Arne Ottosson.
Kina producerar tre av fyra nya solpaneler. Produktionen kräver stora mängder el och i de områden i Kina där man bygger paneler, domineras elproduktionen av kolkraft. Vi vill avskaffa rätten till grönt avdrag vid användning av klimatskadliga solpaneler, skriver Ebba Busch, Camilla Brodin och Kjell-Arne Ottosson.

DEBATT. Sverige och världen är mitt uppe i en global omställning för att minska utsläppen av växthusgaser.

När klimattoppmötet i Glasgow nu är igång behöver Sverige sätta tryck på de stora utsläpparna samtidigt som vi på hemmaplan ska fatta smarta beslut om vilka åtgärder som kan ha verklig effekt.

Sverige står långt fram i den utvecklingen med bland de lägsta utsläppen per person inom Europa och OECD. Vi har en i princip fossilfri elproduktion och ett av världens klimatsmartaste jordbruk.

Men det finns saker vi gör som en del av denna omställning som ofta är direkt skadligt för klimatet. En av dessa åtgärder är installationen av kinesiska solceller.

Solceller kan vara ett smart sätt att bidra till att möta vårt framtida behov av mer elektricitet.

För enskilda hushåll och företag som sätter upp egna solceller innebär det en försäkring mot ökande elpriser, är ett konkret sätt att göra en insats i omställningen och bidrar även till nätnytta.

Därför är det ett så stort problem att produktionen av solpaneler flyttat från Europa, Japan och USA till främst Kina.

Kina producerar i dag ungefär tre av fyra nya solpaneler. Solceller och dess komponenter kräver stora mängder el för att produceras – och i Kina, och de områden i Kina där man bygger paneler, domineras elproduktionen av kolkraft.

Produktionen av solpaneler i Kina genererar redan i dag dubbel så stora utsläpp som motsvarande produktion i Europa.

En glapp som bara kommer öka de kommande åren i takt med att EU:s system med utsläppshandel kommer fortsätta stänga gamla kolkraftverk samtidigt som Kina planerar att bygga hundratals nya kolkraftverk.

Kinas elproduktion är redan så smutsigt att mätt per person är de svenska utsläppen mindre än de kinesiska.

Viktigt att förstå är att installationen av kinesiska solceller på svenska tak därmed kan vara direkt klimatskadligt.

Detta eftersom kolkraftsutsläppen som produktionen av kinesiska solceller skapar med stor sannolikhet inte kommer hinna nullifiera motsvarande utsläpp från svensk eller nordeuropeisk elproduktion – eftersom de redan är så låga.

Detta gäller många av de mest sålda solpanelerna på svensk marknad så som Longi, Jinko, JA Solar, Trina och Yingli.

Frankrike har redan börjat agera mot klimatskadlig solkraft genom att införa krav på klimat-certifiering av solpaneler vid byggen en av nya större solcellsparker.

USA har under Joe Biden i sin tur infört importrestriktioner med hänvisning till rapporterna om användning av slavliknande arbetskraft vid produktionen av solpaneler i Xinjiang.

Nu måste även Sverige agera. Därför vill vi:

  • Inför liknande krav som i Frankrike på att solpanel måste vara klimatcertifierade vid anläggning av större solcellsparker. Sådana krav bör vara förenliga med EU:s konkurrensrätt givet att kraven bygger på mätbara fakta, så som klimatpåverkan.
  • Avskaffa rätten till grönt avdrag vid användning av klimatskadliga solpaneler. Det är inte rimligt att förvänta sig att enskilda konsumenter ska kunna hålla koll på hur olika bolags paneler tillverkas – det ansvaret måste tas på systemnivå. Genom att avskaffa rätten till grönt avdrag för klimatskadliga solpaneler kan branschen självsanera.
  • Driv på inom EU för att inkludera solpaneler och dess komponenter i det framtida systemet med gröna tullar. Så att företag inte kan konkurrera med att vara klimatbovar.

Elektrifieringen är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen och vi kommer behöva närmare fördubbla vår elproduktion för att klara elektrifieringen.

Vi vill se fler solceller i Sverige och framförallt fler mikroproducenter. Men ingen tjänar på en klimatpolitik som i praktiken ökar de globala utsläppen.

Nu behöver vi se en sanering av klimatbovarna inom solcellsbranschen.


Ebba Busch, partiledare (KD)
Camilla Brodin, energi- och näringspolitisk talesperson (KD)
Kjell-Arne Ottosson, klimatpolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE