MP:s politik löser inte migrationsproblemen

Slutreplik från Moderaterna om att få migranter utvisade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alice Bah Kuhnke efterlyser mer av rättssäkerhet, men berör talande nog inte problemen med återvändandepolitiken – som urholkar rättssäkerheten – alls. Detta trots att det var vad min text huvudsakligen handlade om. Slutreplik från Tomas Tobé.
Alice Bah Kuhnke efterlyser mer av rättssäkerhet, men berör talande nog inte problemen med återvändandepolitiken – som urholkar rättssäkerheten – alls. Detta trots att det var vad min text huvudsakligen handlade om. Slutreplik från Tomas Tobé.

SLUTREPLIK. Den europeiska återvändandepolitiken har uppenbara brister. Alltför många som har nekats rätt att resa in eller stanna i EU fortsätter att upprätthålla sig här illegalt, i växande skuggsamhällen.

Miljöpartiets Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke efterlyser mer av rättssäkerhet, men berör talande nog inte denna problematik – som urholkar rättssäkerheten – alls. Detta trots att det var vad min text huvudsakligen handlade om.

Givet storleken på EU:s bistånd är det också rimligt att utvecklingsbiståndet kommer med kravställande på mottagarländerna. Det vill säga se till att biståndsmedel används effektivt, med ömsesidiga fördelar för båda parter.

Det handlar om samarbete inom migrationshantering och återvändande, men också krav på att mottagarländerna just adresserar grundorsakerna till migration.

Det senare gäller till exempel demokratiutveckling eller att skapa motståndskraft mot konsekvenserna av klimatförändringarna.

För Bah Kuhnke tycks det viktigare att medlen betalas ut, inte vilken effekt de får eller vad de används till.

Miljöpartiets politik får dessutom knappast ordning på de stora problem som den europeiska migrationspolitiken är förknippad med, tvärtom.

De farliga resorna över Medelhavet kommer fortsätta, de kaotiska situationerna i flyktinglägren upprätthållas och redan svåra segregationsproblem kommer att fördjupas.

Det är i stället hög tid att gå mot en mer fungerande politik: Ökad kontroll över den yttre gränsen, mer snabba och rättssäkra asylprocesser samt ett effektivt återvändande.

Detta tillsammans med ökad hjälp i närområdena och en tydligt inriktad biståndspolitik. Det hjälper fler utsatta människor och bidrar till en lägre invandring till Sverige och Europa.     


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE