Stoppa ryska gasen för freden – och klimatet

Naturskyddsföreningen: Sverige måste vara drivande i EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige bör vara drivande inom EU för att helt stoppa importen och på sikt fasa ut användningen av fossilgas och olja från Ryssland, skriver Naturskyddsföreningen.
Sverige bör vara drivande inom EU för att helt stoppa importen och på sikt fasa ut användningen av fossilgas och olja från Ryssland, skriver Naturskyddsföreningen.

DEBATT. Inkomsterna från försäljningen av olja och gas finansierar Putins krig mot Ukraina.

Sverige bör omedelbart stoppa importen av fossilgas och olja från Ryssland och samtidigt vara drivande inom EU för att på sikt fasa ut användningen av fossilgas och olja helt. För att klara av energiförsörjningen inom Sverige och EU utan olja och gas måste energisystemet ställas om snabbt.

Den ryska invasionen av Ukraina är en oacceptabel, olaglig attack mot ett fredligt grannland. Invasionen kräver solidaritet och handlingskraft av Sverige.

En sanktion som genast bör genomföras är att sluta importera fossilgas och olja från Ryssland. Både USA och Storbritannien planerar redan ett stopp.

I fjol köpte EU fossila bränslen från Ryssland för omkring 1 000 miljarder kronor och mer än 70 procent av detta var för olja.

Av den svenska importen av oljeprodukter stod Ryssland för en knapp tiondedel förra året.

Samtidigt som den tragiska utvecklingen i Ukraina fortskrider har FN:s klimatpanel nyligen presenterat en rapport om forskningsläget för klimatförändringarna.

Slutsatserna är alarmerande. Redan vid 1,5 graders uppvärmning kommer vissa delar av världen se förändringar så kraftiga att de i viss mån är oåterkalleliga. Klimatkrisen kräver omedelbar handling.

Den ryska invasionen av Ukraina är ett akut skäl att minska importen av fossila bränslen från Ryssland. Men Ryssland är inte det enda fossilbränsle-exporterande land som bryter mot mänskliga rättigheter och som styrs av odemokratiska ledare.

Om dessa regimer ska sluta gynnas räcker det därför inte att sluta köpa gas och olja från Ryssland, utan förbrukningen av samtliga fossila bränslen måste minska kraftigt.

För att klara energiförsörjningen utan olja och gas från Ryssland, och andra länder som byter mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, och samtidigt klara den alarmerande klimatkrisen, måste en omställning genomföras och vårt beroende av fossil energi brytas.

Internationella Energiorganet har nyligen släppt en 10-punktsplan som visar hur EU kan minska importen av rysk gas med en tredjedel på ett år.

Den tar bland annat upp möjligheterna att byta från fossilgas till bergvärme, accelerera utbyggnaden av sol- och vindkraft samt att med nya sätt att få flexibilitet i elsystemen.

I Sverige måste vi framför allt energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som vindkraft och solel. Transporter måste ställas om, från fossilbilsägande till utbyggd kollektivtrafik och elbilsdelning.

En snabb omställning bort från fossila bränslen sker inte utan tillfälligt höjda kostnader. Både el- och bränslepriserna kan stundtals vara höga innan omställningen är fullt genomförd.

Detta slår givetvis hårdast mot resurssvaga grupper och vissa branscher. Det finns därför anledning att söka vägar för att stötta dem som får det tufft.

Men att fortsätta använda fossila bränslen är inte ett alternativ.

Att subventionera en ohållbar energiförsörjning genom exempelvis lägre skatter, breda elsubventioner eller att – som vissa aktörer vill – minska kraven på att blanda in biobränslen i drivmedel låser bara in oss i ett fortsatt ohållbart beroende av fossila bränslen.

Naturskyddsföreningen föreslår istället massiva offentliga investeringar i en grön omställning.

Produkter som olja och fossilgas har ingen plats i ett hållbart samhälle. Det finns bara en hållbar och säker väg framåt.

Fasa ut de fossila bränslena nu. Ett första bra steg är att stoppa importen från Ryssland. Det är ett viktigt bidrag till ökad säkerhet – och för att möta klimatkrisen.


Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen
Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE