Feministisk politik gör skillnad för kvinnor

Replik från S om förtrycket mot kvinnor och flickor i världen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är viktigt att Sverige har en regering som fortsatt vågar stå upp för flickors och kvinnors rättigheter, skriver Anders Österberg.
Det är viktigt att Sverige har en regering som fortsatt vågar stå upp för flickors och kvinnors rättigheter, skriver Anders Österberg.

REPLIK. Precis som Mariann Eriksson skriver är barnäktenskap, könsstympning, hedersrelaterat våld och försök att kontrollera flickors sexualitet ett problem i Sverige och i världen. Den stora utmaningen ligger i att förändra världen i en mer rättvis, jämställd och jämlik utveckling.

Just för att världen blir en bättre plats för alla när mänskliga rättigheter garanteras. Det låter så enkelt men är samtidigt så svårt. Under de senaste åren har Sverige fört en modig feministisk utrikespolitik. Det har bland annat inneburit:

  • Ökat fokus på kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd. Detta har lett till att många andra länder också lyfter kvinnors rättigheter och perspektiv i FN. 
  • 310 åtaganden mot könsrelaterat våld i humanitära situationer.
  • Ökad kunskapsspridning om kvinnors rättigheter. Sverige publicerade år 2017 135 rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i andra länder, med ökad tyngdvikt på läget för kvinnors rättigheter. 2018 har uppföljning gjorts av situationen i Nord- och Sydamerika, Östeuropa och Centralasien.
  • Sverige har intensifierat sitt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett exempel är att ett svenskstött program beräknas ha förhindrat hundratusentals oönskade graviditeter och osäkra aborter i Östafrika.
  • Tusentals nya barnmorskor per år i bland annat Afghanistan, Myanmar, Sydsudan, Zambia. 
  • Sveriges arbete bedöms ha bidragit till att andelen kvinnliga ledamöter i Somalias parlament ökade med 70 procent i valet 2016.
  • 35-procentig ökning av stödet till kvinnoorganisationer. 

Detta är bara några av de saker som feministiska utrikespolitiken bidragit till. Därför är det viktigt att Sverige har en regering som fortsatt vågar stå upp för flickors och kvinnors rättigheter.

Inte minst när en högerkonservativ Trumpadministration vill stoppa kvinnors rätt till abort genom minskat bistånd till de organisationer som stödjer det. Eller när sverigedemokrater vill inskränka i aborträtten. Jag hoppas att kommande regering blir minst lika progressiv.


Anders Österberg, riksdagsledamot i utrikesutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE