S och LO till storms mot problem som inte finns

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fredrick Federley (C): Den fria rörligheten leder inte till lönedumpning

Federley (C).
Federley (C).

Antingen talar debattörerna Karl-Petter Thorwaldsson., Marita Ulvskog och Torbjörn Johansson mot bättre vetande eller så är man aningslösa i sin debattartikel.

Dels har LO:s egna experter klart och tydligt deklarerat att det inte förekommer någon lönedumpning sedan systemet för arbetskraftsinvandring infördes. Dels går det inte heller att se att någon lönedumpning kommer sig av EU:s fria rörlighet, där unionsmedborgare kan röra sig fritt över gränserna för att arbeta.

För bara ett par veckor sedan skrev LO:s vice förbundsordförande Ingela Edlund under en debattartikel i DN var syfte var att få bort mytbildning kring migrationen. En av punkterna berörde hotet om lönedumpning som artikeln beskrev som obefintligt. Trots att LO:s egna experter och vice förbundsordförande säger att hotet inte finns, lyfter S och LO nu gemensamt vapnen för att bekämpa något som inte förekommer. Det enda resultatet blir att den fria rörligheten och den inre marknaden blir lidande.

Aningslösheten visar sig i idén om ett socialt protokoll på EU-nivå. Det skulle komma att riskera både den svenska avtalsmodellen och den svenska välfärden om den diskussionen tar fart på EU-nivå. I våra inhemska debatter kan vi väldigt långt nå samförstånd. Men vad händer när vi lyfter de frågorna till EU-nivå?

Utöver att det skulle innebära att överföra mer makt på EU-nivå kring frågor som vi i dag har att besluta om på hemmaplan så skulle med all sannolikhet andra länder ha ordentliga invändningar mot den svenska modellen. För att Sverige och det svenska perspektivet i debatten skulle komma att nå framgång krävs inte mindre än rena mirakel. Att öppna för diskussionen om ett socialt protokoll på EU-nivå med långtgående regleringar skulle hota den svenska modellen.

Att LO och S går i en riktning som liknar det brittiska sättet att vara emot fri rörlighet på arbetsmarknaden är djupt oroande. Ordning och reda vill vi ha – men mer makt till EU på detta område, eller ett misstänkliggörande av arbetskraft som rör sig över gränser, kan vi dock inte acceptera.

Fredrick Federley

Kandidat till Europaparlamentet, C

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN