Regeringen försöker skyla över haveriet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gunvor G Ericson (MP): Låtsasförslag och ändringar i marginalen skapar inte förtroende

En av de viktigaste frågorna för framtiden är att förbättra socialförsäkringssystemen. För regeringen Reinfeldt är frågan om de sjuka och arbetslösa som har utförsäkrats under hans tid den svagaste punkten i bilden av en lyssnande regering. Den massiva uppmärksamheten om svårt sjuka och arbetslösa som hamnar helt utan försäkringsskydd efter att först ha bollats mellan olika regelverk och myndigheter stör bilden. Mängden ”enskilda fall” av utförsäkrade nu hunnit bli över 40 000 utförsäkrade. Läkare, handläggare, anhöriga och diakoner har fortsatt protestera och kräva förändringar. Därför var förväntningarna stora på de förändringar som socialförsäkringsminister Kristersson utlovat under våren. Nu kom äntligen beskeden. Men det visade sig ännu en gång vara ett fikonlöv för att skyla över haveriet.

För det första: man presenterar nu vad man vill lägga för förslag i höst. Det besked vi fått i dag är att det inte blir några förändringar i vårbudgetmotionen som så många hoppats på.

För det andra: Regeringen fortsätter hävda att reformen i grunden är god. Istället för att föreslå riktiga förändringar fortsätter man lyfta fram problemen som fanns innan de tillträdde 2006. Men låtsasförslag och ändringar i marginalen skapar inte förtroende och hjälper inte de människor som bollas runt och som till sist åker ut ur trygghetssystemen.

Det som kanske har upprört människor mest är att svårt sjuka människor efter en viss tidsgräns flyttas från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen för det som kallas arbetlivsintroduktion. I samma stund ändras ersättningsnivån och i värsta fall får de som därefter vänder tillbaks till sjukförsäkringen ingen ersättning alls. Den så kallade ”oskälighetsprövning” man nu säger sig vilja införa tillkom redan i december 2009, då som en panikåtgärd för att stilla den kraftiga kritiken att sjuka och till och med döende kunde hamna utanför sjukförsäkringen. Beskeden idag ökar inte klarheten kring vilka som kommer omfattas. Rättssäkerheten för den enskilda och regeltillämpningen från försäkringskassan kommer inte bli enklare. Det är svårt att se hur det kommer öka förtroendet.

Det man istället borde göra redan nu i det korta perspektivet är att låta dem som tvingas över från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen för den så kallade arbetslivsintroduktionen ha kvar sin sjukförsäkring istället för att som nu hitta på ytterligare tillfälliga specialkonstruerade undantagsregler.

Regeringen är bekymrad över det låga förtroendet för Försäkringskassan. Det är ett ansvarslöst grepp för att dölja det faktum att det är regeringens egna politiska beslut som skapar otrygghet för den som blir sjuk eller arbetslös. Det är regeringens egna politiska beslut som skapat en orimlig arbetssituation för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst. Förtroendet för försäkringskassan kommer öka om och när människor upplever att det finns en trygghet och förutsägbarhet i socialföräkringarna.

Istället för att laga och lappa i ett havererat system vill MP vill se ett hållbart allmänt trygghetssystem för arbetslöshet och sjukdom som vi kallar arbetslivstrygghet. Grundprinciperna är gemensamma bedömningsgrunder, oavsett om inkomstbortfallet beror på arbetslöshet eller sjukdom. Vi vill se dessa system i en gemensam myndighet så att människor inte behöver bollas mellan systemen och upplevas som ”Svarte Petter”. Regeringens försämring av socialförsäkringssystemet har nått vägs ände. Tiden är mogen för ett omtag som utgår från individens behov av trygghet på dagens arbetsmarknad.

Gunvor G Ericson
Riksdagsledamot Miljöpartiet
och ledamot i socialförsäkringsutskottet

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN