Efter bomben är Oklahoma City starkare än någonsin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Borgmästaren i Oklahoma City: Staden har genomgått en ekonomisk och social pånyttfödelse

Precis som i Oklahoma City 1995, befinner sig invånarna i Oslo just nu i ett historiskt skeende som de önskar att de aldrig hade behövt uppleva. Och precis som människorna i Oklahoma City, kommer också de drabbade i Oslo att så småningom lämna sorgens mörker bakom sig och hitta ut till ljuset igen.
 

För de som är direkt drabbade, som har förlorat anhöriga och vänner, är sorgen i dag ofattbar. Den kan bara lättas av tidens gång och av tröst från familj och vänner.

Det kommer att ta tid också för övriga samhället att återhämta sig från denna meningslösa, våldsamma attack. Men Oslo kommer att inse att vi som fortfarande lever måste ta vara på våra liv, och att vi bäst hedrar minnet av dem som dog genom att samla oss, gå vidare och tillsammans arbeta för att skapa en värld där den här typen av våld inte accepteras av någon.
 

Reaktionerna efter bomben i Oklahoma City blev inte den många trodde. I stället för att göra människor rädda, enade den samhället. Den andan lever än, 16 år senare, och i dag har staden genomgått en ekonomisk och social pånyttfödelse som bara är möjlig när vi söker och får styrka hos varandra.
 

Vid The Oklahoma City National Memorial and Museum hedrar vi offren och de överlevande efter bombattentatet 1995. Detta minnesmärkes budskap kan också tjäna som en hälsning till våra vänner i Oslo:

”Hit kommer vi för att minnas dem som dog, dem som överlevde och dem som för alltid förändrades. Må alla som går härifrån inse våldets kraft. Må detta minnesmärke erbjuda tröst, styrka, frid, hopp och lugn.”

Medborgarna i Oklahoma tänker på och ber för alla i Oslo. Må också ni hitta frid, hopp och lugn under de dagar och veckor ni har framför er.

Mick Cornett

Borgmästare i Oklahoma City

(Övers. Anna Andersson)

Publisert: