Liberaler - skolan eller vinsterna först?

Lärare: Dags för ”skolpartiet” att ompröva marknadsstyrningen av skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För oss är det en gåta att liberalerna som tidigare värnat lärarprofessionen nu tycks vända lärarkåren ryggen och istället försvarar marknadsstyrningen och aktiebolagens samt  riskkapitalbolagens vinster, skriver debattörerna. Bilden är ett montage.
För oss är det en gåta att liberalerna som tidigare värnat lärarprofessionen nu tycks vända lärarkåren ryggen och istället försvarar marknadsstyrningen och aktiebolagens samt riskkapitalbolagens vinster, skriver debattörerna. Bilden är ett montage.

DEBATT. Under ett utvecklingssamtal i årskurs åtta undrar föräldrarna om betygsinflationen i skolan. Läraren svarar att de kan vara helt trygga med att eleverna på just den här skolan får betyg som överensstämmer med kunskapskraven. Föräldrarna ställer sig frågan om det är bra eller dåligt för deras son. Betyget avgör ju om han kommer in på den önskade framtida utbildningen, först gymnasiet och sedan högskolan.

Är det ”rationellt” för eleven att gå på en skola där man sätter betyget efter kursernas kunskapskrav? Eller är det ”rationellt” att välja en skola som ser mer ”flexibelt” på betygssättning? 

Att betygsinflationen och ”glädjebetygen” är en effekt av skolans marknadsstyrning och vinstdrivande skolor är väl belagt. Vad säger Liberalerna och Jan Björklund om det?

Det finns väl inget parti som profilerat sig så mycket för skolan och lärarna som Liberalerna. Kopplingen mellan lärarprofessionen och Liberalerna/ Folkpartiet har historiskt alltid varit stark. Även Lärarnas Riksförbund ansågs inte utan orsak av många starkt kopplade till Liberalerna.

I Liberalernas skolprogram finner vi fortfarande många bra saker: ”Låt lärarna vara lärare”, ”Tilliten till professionen i skolan måste stärkas. Läraren är skolans viktigaste resurs”, ”Höj kvaliteten på lärarutbildningen och satsa mer på kompetensutveckling” samt ”Gör skolan statlig igen”.

Liberalerna har i många sammanhang fört fram parollen: ”Höj lärarnas status”.

I en undersökning gjord av Lärarnas riksförbund visade det sig att 98 procent av lärarkåren är emot obegränsade vinstuttag inom skolan. Vid omröstningen i riksdagen 7 juni 2018 röstade Liberalerna tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga allianspartier för att behålla obegränsade vinstuttag och marknadsstyrning av skolan, alltså helt emot vad lärarprofessionen anser.

Om de verkligen litar på lärarprofessionen varför funderade de inte över lärarnas ståndpunkt i denna fråga? Det är ingen tillfällighet att just lärarna uttrycker sitt missnöje så tydligt. Det är ju lärarna som varje dag möter verkligheten i skolan. De pratar varje dag om skolans brister och den minskade likvärdigheten. De vet att varje krona i vinst innebär en krona mindre i verksamheten.

Detta vet också Lärarnas riksförbund som på den senaste kongressen tog beslutet att verka för att vinstdrivande aktiebolag och riskkapitalbolag ska bort som ägare av skattefinansierade skolor. Det är tydligt för lärare att marknadsstyrningen i sig är ett ifrågasättande professionen, att marknadslogiken sätter sin prägel på skolan och tvingar professionen att underordna sig.

Ett skrämmande exempel är just det som rapporten om utvecklingssamtalet i inledningen visade: betygsinflationen. Och det är framför allt de stora vinstdrivande miljardkoncernerna som lättvindigt delar ut ”glädjebetyg” som ett sätt att locka till sig ”rationellt” tänkande föräldrar och elever.

Andra skrämmande följder av marknadslogiken är den bristande likvärdigheten som uppstår när de stora miljardkoncernerna i vinstsyfte exkluderar vissa elevgrupper samt införandet av NPM-tänkande i läraryrket.

För oss är det en gåta att liberalerna som tidigare alltid värnat lärarprofessionen nu tycks vända lärarkåren ryggen och att de istället för att sätta skolan först envist försvarar marknadsstyrningen av skolan och aktiebolagens och riskkapitalbolagens vinster.

Är det inte dags att det gamla ”skolpartiet” nu omprövar sin hållning till marknadsstyrning av skolan? De skulle troligen få ett starkt gensvar från väljarna om de ärligt och modigt erkände att marknadsstyrningen och vinstdrivande friskolor var ett misstag.

Låt lärarna vara lärare i en skola som står i hela samhällets tjänst och inte är ett investeringsobjekt. Marknadsstyrningen av skolan går aldrig att förena med parollen att höja lärarnas status.


Göran Drougge, lärare och medlem i Lärarnas riksförbund
Magnus Ekblom, lärare och medlem i Lärarnas riksförbund

Publisert:

LÄS VIDARE