ÅSIKT

Du har missförstått fjärrundervisning

Replik från SKL:s Kenneth Nilsson i debatten om lärarbristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Det är interaktionen med läraren som är central, inte den fysiska närvaron, skriver debattören i en replik.
DEBATT

REPLIK. I Aftonbladet debatterar den pensionerade lärarutbildaren Stefan S Widqvist mot fjärrundervisning i skolan. Han påstår att fjärrundervisning innebär att ersätta lärare med en TV. Han har fullständigt missförstått vad det handlar om.

Fjärrundervisning innebär lika mycket undervisning även om läraren inte kan ge eleven en fysisk klapp på axeln. Läraren är på en annan plats än eleverna. Det handlar i regel om mycket små elevgrupper. Både lärare och elever är delaktiga i kommunikationen och det förutsätter en utvecklad didaktik.

Min uppmaning till Stefan S Widqvist är att tala med lärare och elever på öarna som tillhör Värmdö skärgårdsskola. Där får eleverna fjärrundervisning av behöriga och legitimerade lärare i SO- och NO-ämnen med en handledare i klassrummet i stället för undervisning av obehöriga.

Det är debattören som reducerar lärare till föreläsare och förminskar deras uppdrag. Det gör inte de 75 kommunalråd som i en debattartikel den 25 januari i Svenska Dagbladet vill öka möjligheterna till fjärrundervisning.

De vet att interaktionen mellan lärare och elever är central även i fjärrundervisning. Lärare som fjärrundervisar följer också elevernas utveckling, ger dem stöd, förtydligar, ger löpande återkoppling och uppmärksammar deras egna frågeställningar.

Kommunalråden anser att fjärrundervisning ska vara tillåtet i alla ämnen, men det ska självklart finnas en begränsning i hur mycket fjärrundervisning som får erbjudas. Det framgår tydligt i förslagen i Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning SOU 2017:44.

Vi hoppas och tror att regeringen har en mindre reducerande syn på fjärrundervisning än debattören.


Kenneth Nilsson, ordförande i utbildningsberedningen, SKL


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM