Debatt

Löfven söker strid – men var är fienden?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Istället för att leta motståndare borde statsministern söka samförstånd

Med krigsretorik och ord lånade från militären vill Socialdemokraterna tydliggöra skiljelinjerna mellan olika alternativ, men privata vårdgivare är inga fiender, menar debattören.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna.

DEBATT. I sitt linjetal i måndags annonserade Stefan Löfven att han skulle ta strid för den svenska modellen och mot vinstjakten i den svenska välfärden. Med krigsretorik och med ett vokabulär lånat från militären vill Socialdemokraterna tydliggöra skiljelinjerna mellan olika alternativ och frågans allvar.

Men för ansvarsfulla socialdemokrater runt om i landet är de privata vårdgivarna inte några fiender utan samarbetspartners som utvecklar äldreomsorgen.

Att inte se de privata vård- och omsorgsföretagens bidrag till den svenska välfärden är ett misstag. Socialstyrelsens undersökning visar att privata äldreboenden har bättre kvalitet i sin omsorg än offentliga utförare. Undersökningen visar också att delaktigheten bland de äldre är högre i de privata boendena än i de offentliga. Det erbjuds också fler möjligheter till ett aktivt liv.

Men det är inte bara mot kvaliteten Stefan Löfven tar strid. Genom att vilja begränsa vinster tar han även strid mot valfriheten. Valfrihet förutsätter nämligen alternativ och utan möjligheten att gå med vinst begränsas alternativen.

Att starta ett företag innebär alltid en risk. Det kan dröja flera år innan en vårdcentral eller ett äldreboende har lika stora intäkter som kostnader. Räkningar som förfaller dessförinnan får betalas med sparade eller lånade medel. Vägen dit är lång och det finns inga garantier för att någon väljer just din verksamhet.

Begränsas möjligheten att ta ut vinst ur verksamheten kommer färre att vilja starta något eget.

Precis som Stefan Löfven nämnde i sitt tal står Sverige inför stora utmaningar när det gäller framtidens välfärd. Det behövs inte bara rekryteras många nya medarbetare utan också byggas fler äldreomsorgsplatser. Privata aktörer bidrar med nödvändiga satsningar. 54 platser i Akalla, lika många i Gävle och i Simrishamn har strax över 50 lägenheter nyligen färdigställts. Östgöta Correspondenten rapporterade som konstrast till detta nyligen hur liknande investeringar kan utebli. En satsning på över 100 miljoner riskerade enligt tidningen att gå i stå på grund av politiskt motstånd i Motala kommun.

Slår Stefan Löfven och Socialdemokraterna in på samma linje kommer fler satsningar att utebli i en tid då Sverige verkligen behöver dessa.

Den oförsiktighet Stefan Löfven ger uttryck för i sin retorik gentemot de privata aktörerna delas inte av de kommunala tjänstemännen. De ser kommunernas behov av äldreomsorg och sina egna svårigheter att tillgodose dessa vilket ytterligare synliggör vikten av de privata aktörernas insatser. Inte en enda av de 54 kommunala chefer som djupintervjuats i en nyligen presenterad rapport ser konkurrensen från de privata som något negativt. En majoritet ser det istället som något positivt. Konkurrensen och inflödet av nya idéer och tillvägagångssätt förbättrar äldreomsorgen i kommunen.

Istället för att driva frågor om vinstbegränsningar som inte har något stöd i Sveriges riksdag borde Socialdemokraterna arbeta för att tillsammans med andra partier säkra kvaliteten. Justeringar har redan gjorts i och med tilläggsdirektiven till Reepalu-utredningen. Men förändringarna är inte tillräckliga då de initiala direktiven fortsatt är styrande. Vårdföretagarna motsätter sig inte krav på transparens och kvalitetsuppföljning. Det är frågor vi har drivit länge och ett arbete vi gärna bidrar konstruktivt till.

Istället för att ta strid mot kvaliteten och leta motståndare borde Stefan Löfven söka samförstånd. Det är trots allt det den svenska modellen bygger på.

Inga-Kari Fryklund

Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Stefan Löfven

Socialdemokraterna

Debatt