Pengar finns, Löfven – lägg dem på äldre

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

PRO: Nu frigörs fyra miljarder - höj bostadstillägget för våra fattigaste pensionärer

Det är dags att höja bostadstillägget rejält. Det är ett snabbt, enkelt och inte så kostsamt sätt att stötta pensionärer med låg pension. Och pengarna finns, skriver PRO:s ordförande Christina Tallberg.
Det är dags att höja bostadstillägget rejält. Det är ett snabbt, enkelt och inte så kostsamt sätt att stötta pensionärer med låg pension. Och pengarna finns, skriver PRO:s ordförande Christina Tallberg.

DEBATT. Oavsett vilken ekonomisk prognos regeringen nu presenterar på Harpsund så finns utrymme att höja bostadstillägget. Antalet pensionärer med garantipension och antalet kvinnor med änkepension minskar de kommande åren. Totalt minskar utgifterna för grundskyddet i pensionssystemet med fyra miljarder fram till 2019 enligt regeringens egna beräkningar.

Det utrymmet ger med god marginal möjligheten att stärka upp ekonomin för de med de lägsta pensionerna.

Trots att det finns ett grundskydd i pensionssystemet ökar både antalet och andelen äldre med en inkomst under fattigdomsgränsen. Pensionsmyndighetens siffror från i våras visar att 231500 äldre bor i ett hushåll med en inkomst under EU:s fattigdomsgräns. Nästan dubbelt så många i dag som 2006. Det beror dels på att löntagare har fått ökade reallöner och sänkta skatter, dels på att såväl den inkomstgrundade pensionen som grundskyddet inte har ökat lika mycket som lönerna.

Det behövs många långsiktiga förändringar av det svenska pensionssystemet och på arbetsmarknaden för att fler ska kunna leva på sin pension. Men det måste göras något radikalt här och nu. Här kan bostadstillägget göra en stor skillnad, för många.  Äldre ska kunna leva ett gott och värdigt liv på sin pension.

Dagens bostadstillägg ger bara ersättning för en boendekostnad på högst 5 000 kronor per månad. Taket har legat stilla sedan 2007 då det höjdes från 4 500 kronor. Men både hyror och priser för bostadsrätter och villor har stigit och bostadstillägget ersätter en allt mindre andel av bostadskostnaden.

Bostadstillägget utgör en viktig del av inkomsten för många pensionärer. Den som har full garantipension och helt bostadstillägg har en disponibel inkomst strax ovanför fattigdomsgränsen. Det har stor betydelse för att inte fler hamnar under fattigdomsgränsen trots att det är den del av pensionssystemet som kostar minst. Bostadstillägget är särskilt betydelsefullt för ensamstående, som oftast betalar en större andel av sin inkomst i hyra jämför med sammanboende.

Det är dessutom fler kvinnor som har behov av bostadstillägg eftersom fler kvinnor har låga pensioner och fler är ensamstående. Bostadstillägget bidrar därför till att minska de ekonomiska skillnaderna mellan äldre kvinnor och män.

En höjning av bostadstillägget är ett snabbt och enkelt sätt att komma till rätta med den mest akuta situationen. Bostadstillägget är också träffsäkert eftersom det beräknas på bostadskostnaden. Samtidigt är det relativt billigt eftersom det är inkomstprövat så att de med de största behoven kan få det.

PRO uppmanar därför regeringen att genomföra en höjning av bostadstillägget redan i budgetpropositionen i höst – så att det täcker upp till 100 procent av en hyreskostnad på upp till 7 000 kronor per månad. Taket måste samtidigt indexeras för att följa förändringen av bostadskostnaderna.

Ett höjt tak för högsta boendekostnad ger även äldre med låga pensioner bättre möjligheter att flytta till mer ändamålsenliga och tillgängliga bostäder vid behov, exempelvis trygghetsboenden, som annars kan vara allt för dyra.

Ta chansen att på Harpsund diskutera vinsterna med att genomföra en rejäl höjning redan nu. Det ekonomiska utrymmet finns och en höjning av bostadstillägget skulle bli ett viktigt steg i att utrota äldrefattigdomen i vårt land.

Christina Tallberg

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: