Män har fått nog – vi satsar på kvinnorna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterpartiets Ulla Andersson: Här är våra sex krav på regeringen för ökad ekonomisk jämlikhet

Det är dags för ett nytt kliv framåt i jämställdhetsarbetet. I kommande budgetförhandlingarna med regeringen lägger (V) nu fram ett punktprogram för ökad ekonomisk jämlikhet. Ett program som avsevärt skulle förbättra många kvinnors vardag, skriver Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson.
Det är dags för ett nytt kliv framåt i jämställdhetsarbetet. I kommande budgetförhandlingarna med regeringen lägger (V) nu fram ett punktprogram för ökad ekonomisk jämlikhet. Ett program som avsevärt skulle förbättra många kvinnors vardag, skriver Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson.

DEBATT. I Sverige finns det mycket att vara stolt över när det gäller jämställdhet. Vi har barnomsorgen, föräldraledigheten, fri abort och äldreomsorg. Och nu kommer ett permanent tillskott på 10 miljarder kronor till vård, skola och omsorg, tack vare Vänsterpartiet.

Vi lever också i en tid där marknaden har tillåtits husera fritt i välfärden. Skattemedel avsedda för barnens utbildning och sjukvård och omsorg om de äldre, har i stället gått till privata vinster. Vinster som till stor del kommer män, ofta riskkapitalister, till godo betalas på bekostnad av oss alla, men framförallt har kvinnorna som arbetar i välfärden fått betala genom sämre arbetsvillkor.

Vi ser också hur resurser som kunde gått till förbättrad kvalitet i välfärdstjänsterna inte används till det, utan kvinnor får i stället utföra mer arbete oavlönat på sin fritid.

Här i Sverige 2016 lever också en kvarts miljon ”fattigpensionärer” som varje månad oroar sig över hur de ska ha råd med hyra och mat och där minsta fika eller present till barnbarnen blir till ett ekonomiskt bekymmer. Nästan alla av de pensionärerna är kvinnor.

För Vänsterpartiet hänger nedmonteringen av välfärden och de ökade klyftorna mellan kvinnor och män tydligt ihop. Medan stora skattesänkningar främst gynnat högavlönade män har välfärden, där flest kvinnor jobbar, dränerats på resurser och villkoren försämrats.

140 000 personer, till största delen kvinnor, har gått ner i arbetstid för att täcka upp för bristerna genom att själva vårda anhöriga.

I de kommande budgetförhandlingarna med regeringen lägger Vänsterpartiet nu fram ett punktprogram för ökad ekonomisk jämlikhet. Ett program som avsevärt skulle förbättra många kvinnors vardag.

Höjt underhållsstöd

Många ensamstående mammor lever i dag under gränsen för relativ fattigdom. Vi har tidigare kommit överens med regeringen om en satsning på höjt underhållsstöd med 300 kronor per månad från 1 september 2015. Nu vill vi ta nästa steg och höja underhållsstödet ytterligare. Det är välbehövligt för under de tidigare 20 åren har underhållsstödet enbart höjts med 100 kr. 

Höjd garantipension

Vänsterpartiet föreslår en ökning av garantipensionen med 200 kronor per månad, vilket är en satsning som framförallt gynnar äldre kvinnor.

Ökad rätt till deltidsstämpling

Betydligt fler kvinnor än män jobbar ofrivillig deltid och deltidsarbetslösa har drabbats hårt när den borgerliga regeringen införde en 75-dagarsbegränsning för deltidsstämpling. Därför vill Vänsterpartiet öka rätten till deltidsstämpling.

Höjd sjuk-och aktivitetsersättning

Av dem som i dag uppbär sjukersättning är en majoritet kvinnor. De har fått slita ont under den så kallade stupstocken, som vi nu varit med och avskaffat, men deras ekonomiska verklighet är fortsatt mörk. Under åtta borgerliga regeringsår gjordes inget alls för att förbättra deras ekonomiska situation. Vi har redan fått igenom en mindre höjning men mer behövs. Det är tufft nog att ha dålig hälsa; man ska inte också behöva ha rent ut sagt dålig ekonomi.

Gratis läkemedel för personer 80 år eller äldre

Som vi föreslog i Almedalen bör alla över 80 år slippa betala för sina läkemedel. Förslaget innebär en ekonomisk lättnad särskilt för dem med låga pensioner, varav de flesta är kvinnor, med upp till 2 200 kronor per år.

Återinför jämställdhetsmyndigheten

För att Sverige verkligen ska nå de jämställdhetspolitiska målen behöver en feministisk regering backas upp av en jämställdhetsmyndighet. De erfarenheter och kunskaper som tidigare fanns hos JämO bör tas tillvara och inte slarvas bort som i dag. Jämställdhetsmyndigheten bör vara närvarande inom alla samhällssektorer och påverka såväl statsförvaltningen som de kommunala organen, landstingen och den privata sektorn.

När Vänsterpartiet kämpar för likvärdiga villkor för kvinnorna kämpar vi också för vår gemensamma välfärd och hela samhället. Det är dags för ett nytt kliv framåt i jämställdhetsarbetet.

Ulla Andersson

Ekonomiskpolitisk talesperson (V)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: