Stoppa missbruket av vår föräldrapeng

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

SD: Föräldraförsäkringen ska vara till för svenska medborgare och människor som skattar i Sverige

Vi vill inte att människor tar sig till Sverige på grund av vårt socialförsäkringssystem, skriver Linus Bylund (SD). Han vill att föräldraförsäkringen ges till svenska medborgare och människor med taxerad inkomst i Sverige.
Foto: TT
Vi vill inte att människor tar sig till Sverige på grund av vårt socialförsäkringssystem, skriver Linus Bylund (SD). Han vill att föräldraförsäkringen ges till svenska medborgare och människor med taxerad inkomst i Sverige.
Linus Bylund riksdagsman (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet

DEBATT. Den svenska föräldraförsäkringen vilar på idén att människor ska kunna kombinera förvärvsarbete med familjebildning. Av just den anledningen är det en försäkring som har tjänat Sverige väl. Föräldraförsäkringen är kanske den enskilt största orsaken till att jämställdheten på arbetsmarknaden är så god i Sverige i förhållande till många andra länder.

I dagarna har vi kunnat se regeringen och Moderaterna träta om när denna försäkring ska kunna reformeras, med fokus på nyanlända invandrare. Man har sent omsider förstått att det är en dålig idé att människor som borde komma ut i arbetslivet istället får möjlighet att försörjas av en frikostig försäkring, finansierad av Sveriges förvärvsarbetande befolkning.

Men att träta om hur detta ska göras, hur mycket pengar som ska ösas på detta, och därtill hänvisa till en kommande utredning är inte vad Sverige behöver just nu.

I stället behöver vi först och främst fråga oss hur vi principiellt ska se på invandring i relation till vårt socialförsäkringssystem.

Vill vi att människor tar sig hit för att vi har frikostiga bidragssystem? Det är nämligen vad som sker idag. De som kommer hit gör det i första hand landvägen och har passerat ett antal säkra, demokratiska och fredliga länder på vägen.

Skälet till att man väljer att resa hela vägen till Sverige är inte vårt trevliga klimat eller ens det uppsluppna svenska kynnet. Men lägg till att det där lilla, kalla landet i norr är ett ställe där man får pengar så man klarar sig gott bara man väl tar sig innanför gränsen så är det plötsligt mer förståeligt varför många väljer att göra den resan.

Människor är inte mer än människor och de allra flesta på jorden är primärt intresserade av att förbättra sin egen situation. Det är alltså – och det kan inte sägas nog tydligt – inte migranterna det är fel på, utan Sveriges naiva och slapphänta politik.

När vi har ställt oss denna fråga och format ett vettigt svar behöver vi komma med konkreta åtgärder.

För vår del är svaret självklart. Vi ser gärna en viss invandring av bland annat högkvalificerad arbetskraft, av människor som funnit kärleken i Sverige, av kvotflyktingar via UNHCR och i förekommande fall människor som flyr konflikt eller naturkatastrofer i vårt närområde, om det vill sig så illa i framtiden.

Men vi vill inte att människor tar sig till Sverige på grund av vårt socialförsäkringssystem, och vi har sedan många år förslag som berör detta på olika sätt.

Sverigedemokraternas förslag rörande just föräldrapenningen är kortfattat att föräldraförsäkringen ska vara till för svenska medborgare samt människor som har en taxerad inkomst i Sverige.

Vi föreslår att man som icke-medborgare ska ha arbetat motsvarande tolv månader under den senaste tvåårsperioden för att kunna få ut föräldrapenning, samt att den så kallade garantinivån i föräldrapenningen ska vara förbehållen uteslutande svenska medborgare.

Vår förhoppning står till att fler partier förstår allvaret i detta och att vi i Sveriges riksdag kan få majoritet för konkreta och verkningsfulla lösningar på detta systemfel. Vi måste en gång för alla sätta stopp för svenska politikers misshushållning med folkets pengar.

Linus Bylund

riksdagsman (SD)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Publicerad: