ÅSIKT

Har påtalat vad Iran behöver göra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från regeringen om utrikesminister Zarifs besök

ANALYS. Vi delar Amnesty Internationals upprördhet över de allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i Iran.

I de samtal som regeringen hade med Irans utrikesminister Zarif under dennes besök i Stockholm, fördes en ingående diskussion om mänskliga rättigheter. Vikten av att Iran vidtar åtgärder för att respektera mänskliga rättigheter lyftes fram.

I synnerhet togs dödsstraff, kroppsbestraffning, yttrandefrihet, kvinnors rättigheter, situationen för fackliga företrädare och företagens sociala ansvar upp. Dessa frågor ingår sedan många år i den svenska politiska dialogen med iranska företrädare.

Sverige arbetar också genom FN och EU för att försöka påverka och förbättra situationen för mänskliga rättigheter i Iran. Vi har varit drivande i tillsättandet av FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Ahmed Shaheed, och vi lägger sedan flera år tillbaka fram en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter om att förnya mandatet för specialrapportören.

Regeringen är övertygad om att internationellt utbyte och ökad handel bidrar till en positiv utveckling i världen. Efter förra årets kärntekniska överenskommelse finns nya och goda möjligheter till ökat utbyte med Iran, både politiskt och ekonomiskt, i syfte att påverka landet i positiv riktning.

Under Zarifs besök gjordes en överenskommelse om att Sverige och Iran ska inleda en strukturerad politisk dialog, där mänskliga rättigheter kommer att ingå.

Vi ser en stor potential för ökad handel med Iran, vilket både gynnar svensk ekonomi och sysselsättning och utvecklingen i Iran.

Det är dock viktigt att handel och investeringar genomförs på ett ansvarsfullt vis. Regeringen har därför tagit fram en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter samt en skrivelse om hållbart företagande.

Vi förväntar mig att svenska företag verksamma i Iran följer dessa riktlinjer. Vi välkomnar en fortsatt dialog med Amnesty International om mänskliga rättigheter i Iran – liksom i andra länder – och vad vi kan göra för att bidra till en positiv utveckling på området.

Ann Linde, EU- och handelsminister (S)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM