ÅSIKT

Stoppa splittringen av barnfamiljerna!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Upprop från Rädda Barnen: Om två veckor kan Sverige få EU:s hårdaste migrationspolitik

Foto: Sverige ska inte splittra barnfamiljer. Vi vill ha våra orädda politiker tillbaka! skriver Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

DEBATT. Den sjätte september 2015 talade statsminister Stefan Lövfen på Medborgarplatsen i Stockholm. Han talade om ett Europa som inte skulle bygga murar. Han talade om ett Sverige som skulle stå upp för människor på flykt. Andra riksdagspartier stod med oss på Medborgarplatsen, på Götaplatsen i Göteborg och i Malmö.

Sedan dess har mycket hänt i svensk politik. Om två veckor röstar riksdagen riksdagen om en lagstiftning som kan göra att Sverige får den hårdaste migrationspolitiken i EU. Sverige kommer i så fall bidra till att splittra barnfamiljer. Men 30 miljoner barn på flykt världen över behöver inte politiker som stänger gränser och försvårar för familjer att återförenas.

Vi behöver orädda politiker som står upp för barns rätt till sin familj och till trygghet och skydd.

Det riksdagen har att ta ställning till är att permanenta uppehållstillstånd ska bli tidsbegränsade och familjeåterförening ska kraftigt begränsas. Regeringens förslag har sågats av samtliga remissinstanser inklusive Rädda Barnen. Trots detta läggs förslaget fram med enbart förändringar i marginalen.

Konsekvenserna riskerar att bli förödande för en stor grupp barn. Barn som har all rätt till trygghet och skydd. Barn som har all rätt att leva tillsammans med sin familj.

Om de nya reglerna röstas igenom så sällar sig Sverige till den grupp länder som har den mest restriktiva hållningen till anhöriginvandring i EU. Detta strider tydligt mot Barnkonventionen som slår fast att barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras.

Hur regeringen kan föreslå dessa åtgärder samtidigt som Barnkonventionen ska bli lag i Sverige är väldigt svårt att förstå. Här behövs en sammanhållen politik där barnens bästa sätts främst.

Regeringen har valt väg. Likaså stora delar av oppositionen. Var finns rösterna som står upp för den humanitära rätten och för de konventioner Sverige ställt sig bakom? Var finns de politiker som talade om vikten av lagliga och säkra vägar till Europa?

En del av överenskommelsen som regering och opposition ingick i höstas handlade just om att verka för att lagliga vägar till Europa bli verklighet. Migrationsministern mottog 130 000 namnunderskrifter från svenskar som ställde sig bakom Rädda Barnens krav på lagliga vägar till Europa. Att genomföra det lagförslag som nu ligger på bordet är att göra motsatsen. Att ta bort en av få lagliga vägar som finns i dag.

Samtidigt så ökar antalet människor som bokstavligt talat lämnas vind för våg på Medelhavet. Vid den här tiden i fjol hade 1 850 människor dött på resan mot trygghet i Europa. I år är den siffran hittills 2 500 enligt UNHCR. Det nya förslaget innebär att många syriska kvinnor, barn och äldre som normalt hade kunnat få en säker flyktväg via familjeåterförening nu antingen tvingas stanna kvar i osäkerhet eller ta den livsfarliga vägen över Medelhavet.

Det går stick i stäv med ambitionen om att göra barnkonventionen till svensk lag samt strider mot den feministiska utrikespolitiken.

Därför startar Rädda Barnen ett upprop för att stoppa lagförslaget. Sverige ska inte splittra barnfamiljer.

Än finns det möjlighet att sätta barnens bästa främst. Vi hoppas att våra folkvalda visar att de står upp för barn på flykts rättigheter. Vi behöver politiker som tar sitt ansvar och röstar för alla barns självklara rätt att få växa upp med sina föräldrar och syskon. Barn har rätt att vara orädda. Vi kan inte stillatigande låta ännu fler människor förlora sina liv på Medelhavet. Sverige ska inte splittra barnfamiljer. Vi vill ha våra orädda politiker tillbaka!

Elisabeth Dahlin

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM