ÅSIKT

”Inga poliser i Prideparaden”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Stephan Alm: ”Polisen ska inte användas i en politisk propagandaverksamhet”

Länspolismästaren i Stockholm Carin Götblad förekommer i diskussionerna om vem som ska bli ny rikspolischef. Carin Götblad är den polischef som återkommande har givit de sk Gaypoliserna tillstånd att uniformsklädda delta i den sk Prideparaden. I 2005 års parad fanns standar med texten: ”heteronormen drabbar alla.”?

Carin Götblad gjorde i sitt invigningstal vid Pridefestivalen 2005 uttalanden i frågor som klart ligger utanför den polisiära domänen. ”Män bör befrias från den traditionella mansrollen. Pride behövs för att provocera det som är norm”. Uppsala Nya Tidning redovisade från invigningstalet att ”gång på gång betonade Carin Götblad vikten av att ifrågasätta det som anses vara normalt i samhället, vare sig det handlar om sexuell läggning eller traditionella könsroller.”

Att en polischef i sin tjänsteutövning på så vis gör politiska uttalanden är naturligtvis högst anmärkningsvärt. Frågor om förebyggande av och beivrande av brott (som är polisens uppgifter) och frågor om politiskt opinionsbildningsarbete måste kunna hållas isär av en tjänsteutövande polischef. Någon dag före sitt invigningstal aviserade Carin Götblad att talet skulle handla bland annat om vikten av att bekämpa dem som motsätter sig samhällets förändring (SvD 3 augusti 2004). Obehagliga associationer till förhållanden i polisstater väcks lätt av sådant.

Polisen ska inte användas i en politisk propagandaverksamhet. Deltagandet av uniformerad polis i den sk Prideparaden måste uppfattas som att den viktiga rågången mellan polisiär verksamhet och bruk av polis i politisk opinionsbildnings- och propagandaverksamhet inte längre upprätthålls. Carin Götblad bär ansvar för denna utveckling. Hon bör inte komma i fråga som ny rikspolischef.

Stephan Alm

universitetsadjunkt,

Uppsala