ÅSIKT

Ska era nedskärningar rädda vår välfärd, M?

Debattörerna: Moderaternas politik skulle betyda kraftiga försämringar för integrationen och välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Anders Österberg och Mats Engström ifrågasätter hur Moderaternas politik ska kunna gynna välfärden

DEBATT. Integrationen är vår tids ödesfråga, har Ulf Kristersson slagit fast. Det är bra att moderatledaren talar om nyanlända svenskars villkor.

Moderaternas trovärdighet är ändå begränsad med tanke på vad partiet gjort när det haft den politiska makten och förslagen inför nästa mandatperiod.

Regeringen Reinfeldt avskaffade snabbt investeringsstödet för hyresrätter efter maktskiftet år 2006. Byggandet störtdök. I Stockholm drev Moderaterna fram försäljning av lägenheter i allmännyttan. Den kraftigt minskade hyressektorn har bidragit till ökad bostadssegregation. Trots det stora behovet av bostäder vill Ulf Kristerssons parti nu avskaffa det stöd som finns till nya hyresrätter.

Samtidigt vill de borgerliga partierna återuppta utförsäljningen av allmännyttan i Stockholm. Fortfarande tar rika moderatstyrda kommuner emot relativt få flyktingar, och partiets kommunalråd motarbetar lokalt syftet med bosättningslagen genom att till exempel i Lidingö säga upp de nyanländas kontrakt.

God hälsa är viktigt för integrationen. Allt för många flyktingar bär med sig minnen av traumatiska upplevelser, eller har andra hälsoproblem. Det försvårar till exempel att fullfölja SFI-kurser och att jobba heltid. De vårdvalssystem som Moderaterna drev fram bland annat i Stockholms läns landsting slog hårt mot områden där många med utländsk bakgrund bor.

Nu vägrar Ulf Kristerssons parti att ändra Lagen om valfrihetssystem (LoV), som tvingar på alla kommuner sådana system. De stora skattesänkningar som Moderaterna föreslår skulle slå mot arbetsvillkoren inom vård och omsorg, där många med utländsk bakgrund gör stora insatser.

Ett liknande mönster syns när det gäller jobben. Efter maktskiftet år 2006 minskade antalet platser på yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar kraftigt. Nu när den rödgröna regeringen skapat fler platser kan många nyanlända hitta en snabbare väg till jobb. Samma sak gäller de extratjänster som både ger fler händer i välfärden och arbetslivserfarenhet. Ändå vill Moderaterna kraftigt skära ner på arbetsmarknadspolitiken i sin senaste budgetmotion.

Det går att ge fler exempel. Segregationen mellan skolor är ett stort problem, men Ulf Kristerssons parti har sagt nej till en rad av Skolkommissionens förslag för en mer jämlik skola. Vårdnadsbidraget som regeringen Reinfeldt införde blev en kvinnofälla som försvårade för barn med utländsk bakgrund att lära sig bra svenska.

Moderaterna har ständigt ifrågasatt riktade satsningar på miljonprogrammets hyreshusområden, senast den miljardsatsning som regeringen Löfven vill göra. Det är inte heller Moderaterna som gått i första linjen mot strukturell diskriminering utifrån etnisk bakgrund.

Alla partier borde presentera större satsningar mot segregationen, men Moderaternas politik skulle betyda kraftiga försämringar jämfört med dagens insatser.

Ulf Kristersson försöker profilera sig på ett engagemang i sociala frågor och talar känslofyllt om barnens situation. Om den retoriken ska bli trovärdig behöver Moderaterna först visa en förmåga till självkritik över det agerande som förstärkt orättvisorna i uppväxtvillkor. En sådan analys borde rimligtvis leda till en omprövning även av dagens politik.

Anders Österberg, riksdagsledamot (S) från Järva, Stockholm
Mats Engström, författare till rapporten Mångfald och sammanhållning (Tankesmedjan Tiden)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM