Nato-kramaren Ohly har lite att förklara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Försvarsministern: Eller är V:s nya utrikes- och försvarslinje bara läpparnas bekännelse?

De rödgröna uppgörelserna tar inte ställning till insatsen i Afghanistan, skriver Tolgfors.
De rödgröna uppgörelserna tar inte ställning till insatsen i Afghanistan, skriver Tolgfors.

Lars Ohly driver att det är viktigt att Sverige ska delta i Nato-ledda militära krisinsatser internationellt och ser därför gärna fortsatt svensk trupp under Nato-flagg. Det är viktigt att Sverige fortsätter sitt breda samarbete med Nato, säger Ohly, som också lyfter fram EU som en central utrikes och säkerhetspolitisk aktör. Ohly anser att Sverige kan delta i EU:s stridsgrupper.

Lars Ohly anser uttryckligen att det skall finnas yrkessoldater i Sverige, liksom att Sverige också militärt ska hjälpa andra EU-länder om de attackeras. Men han stöder också att Sverige öppet deklarerar sin vilja att ta emot hjälp, som också är militär, från både Nato-medlemmar och andra stater inom EU.

Lars Ohly anser att Sverige ska satsa på ubåtar, men skära ner antalet Gripen-plan. Flygvapnet skall dock finnas kvar, lugnar han oss med. Ohly är för export av krigsmateriel till andra länder, eftersom det ger Sverige tillgång till vapen när det behövs. Ohly säger sig vara för fler kvinnor i försvaret, men i riksdagen avvisade han blankt att kvinnor och män ska behandlas lika i svensk lag.

Jo, du läste rätt. Allt detta har Lars Ohly skrivit under på i två gemensamma uppgörelser med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Du hittar dem på rodgron.se.

Det skall bli så innerligt intressant att höra Lars Ohly försvara dessa vallöften för sina egna väljare. För det är väl ingen som tror att Ohlys nya EU- och Nato-kramande inte är värt att ta på allvar? Eller att dessa överenskommelser bara är en läpparnas bekännelse, som görs för att nå regeringsmakten?

I samma veva som Ohly träder fram till försvar av dessa rödgröna överenskommelser kan han reda ut vilken gemensam syn på insatsen i Afghanistan som de rödgröna har kommit överens om. För jag utgår från att de rödgröna har kommit överens om en så central säkerhetspolitisk fråga som den svenska insatsen i Afghanistan, även om innehållet i denna överenskommelse inte har kommunicerats ännu.

De rödgröna har också tydligt gett besked om att gemensamma militärövningar mellan Sverige och Nato accepteras fullt ut – också­ på svensk mark. Sverige bör fortsätta det samarbete med Nato som sedan flera år utvecklats, i alla frågor utom bindande försvarsförpliktelser och utan att trovärdigheten för vår militära alliansfrihet undergrävs. Internationella operationer blir alltmer krävande och komplexa och det behövs därför en långt­gående standardisering och samövning.

Detta innebär att vänstern är för att vi övar för att förbereda nya internationella insatser under Nato-flagg.

Låt mig vara tydlig. Är det så att vänstern verkligen lämnat varje tidigare känd ståndpunkt inom utrikes- säkerhets- och försvarspolitiken och på allvar förordar motsatsen, så är det bra. Ett stort steg framåt. Men tillåt mig tvivla. I alla fall fram till dess att Lars Ohly personligen bekräftar att vänstern nu är ett parti som är vän av EU:s gemensamma säkerhets och försvarspolitik, och som lovar ett nära samarbete mellan Sverige och Nato.

Sten Tolgfors

Publisert: