”Lars Vilks blir en oförtjänt symbol för yttrandefriheten”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-03-10

Muslimer tvingas ta skulden kollektivt

Mordkomplotten mot Lars Vilks ger återigen anledning att diskutera synen på yttrandefrihet och människors reaktion på kränkningar. Debatten har olyckligtvis delat upp människor i de som värnar yttrandefriheten och de som kränkts av densamma. Lars Viks har blivit en oförtjänt symbol för yttrandefriheten som står med yxa i TV rutan och förklarar hur han med livet som insats är beredd att försvara sig. Lars Vilks är ingen symbol för yttrandefriheten lika lite som de mordmisstänkta är symboler för Islam. Men tyvärr förknippas ofta islam med våld och negativa stereotyper, vilket bidrar till kränkningar och frustration bland muslimer.

Enligt en undersökning som gjorts vid Göteborgs Universitet om hur religioner framställs sticker Islam ut i resultatet. Av de knappt 200 artiklar som skrivits om islam under den undersökta perioden var drygt 60 procent negativa jämfört med kristendomen där andelen negativa artiklar endast var 20 procent eller judendomen där 30 procent var negativa. Den stereotypa muslimen som uppmanar till våld mot det vänliga och demokratiska samhället är ingen ovanlig artikel i svensk press. Det mest nedslående och allvarliga i undersökningen är hur olika skeenden i världen förklaras. Negativa handlingar gjorda av människor med muslimsk bakgrund förklaras just med att dom är muslimer. Ingen annan religion framställs så negativt eller våldsinriktad. Att förklara människors negativa handlingar med dess religiösa bakgrund är en farlig och fördomsfull väg, lika fördomsfullt som att försöka förklara Knutbymorden eller George Bush krig i Irak som kristendomens verk.

Yttrandefriheten måste hela tiden värnas och skyddas. Den är en grundsten för människors frigörelse och ett öppet samhälle. Därför är det viktigt att vårda den och inte sprida fördomsfulla bilder av muslimer som våldsverkare. Lika viktigt är det att ingen människa ska behöva ta ansvar för vad någon annan människa gör som har samma religiösa bakgrund. I dag får gruppen muslimer kollektivt stå till svars för andra människors handlingar. Detta leder tyvärr endast till en onyanserad och fördomsfull debatt och ibland en negativ användning av yttrandefriheten.

Faraj Abu-iseifan