De skapar en kränkt muslimsk identitet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Cheko Pekgul: Blunda inte för de extrema krafter som infiltrerar samfund och föreningar

Brittiska myndigheter gjorde dålig research när de valde vilka muslimska organisationer de skulle samarbeta med, vilket ledde till att Luton blev centrum för extremister, skriver Cheko Pekgul.
Foto: PETER VAN DEN BERG
Brittiska myndigheter gjorde dålig research när de valde vilka muslimska organisationer de skulle samarbeta med, vilket ledde till att Luton blev centrum för extremister, skriver Cheko Pekgul.

Den allmänna bilden av terrorister är fortfarande att det är unga män från arabvärlden som hotar de demokratiska samhällena i västvärlden. Därför blev många chockade när de upptäckte att en självmordsbombare kan vara en ung man som har växt upp i Europa. Muslimer som känt till och varnat myndigheterna för att ungdomar skickats till läger för att hjärntvättas och skickas på olika uppdrag är inte förvånade över självmordsattacken den 11 december 2010. Jag tror att det till och med kan vara lättare att rekrytera självmordsbombare i Stockholms segregerade förorter än i de muslimska länderna.

Olika muslimska fundamentalistiska grupper har under lång tid målmedvetet arbetat för att infiltrera etablerade politiska partier. De muslimska fundamentalisterna förkastar jämställdhet mellan könen och vill till exempelatt en skilsmässa endast ska bli giltig om den har godkänts av en imam. Ledarna deltar gärna i samhällsdebatten och ger intryck av att de talar för alla muslimer. De väcker också oftast uppmärksamhet med att ställa orimliga krav på att samhället ska anpassa sig efter dem. Vanliga muslimer däremot blir upprörda när medier presenterar fundamentalister som deras representanter.

Under mina många år i Tensta har jag sett hur en del moskéer och religiösa föreningar vill isolera medlemmarna för att skydda dem från det sekulära samhället. Genom att framträda som talesmän för en stor grupp människor som har svårt att göra sina röster hörda stärker ledarna sin egen makt. Att vissa moskéer och religiösa föreningar förstärker muslimers utanförskap i det svenska samhället är ett stort problem. Därtill kommer den risk som alltid är förknippad med slutna grupper, nämligen att de kan vara grund för olika slags extremism. Det betyder naturligtvis inte att alla moskéer och religiösa föreningar skulle vara den viktigaste orsaken till den ökande intoleransen och extremismen.

De muslimska fundamentalisterna finner lätt anhängare i Sverige på grund av det utanförskap som många muslimer känner i det svenska samhället. En majoritet som kommit till det här landet som vuxna under de senaste 20 åren har inte mött annat än arbetslöshet, diskriminering och fördomar. Unga som försöker etablera sig i vuxenvärlden upptäcker att deras chanser att få ett arbete och bostad är sämre än deras föräldrars för 25 år sedan. Många unga män kan vittna om hårdhänt och kränkande behandling från poliser och väktare.

Muslimska fundamentalister pekar på den diskriminering som drabbar muslimer på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inte minst i rättsväsendet. Många, framför allt unga, lockas av fundamentalisters idéer och skapar sig en identitet som kränkta muslimer.

De accepterar fundamentalisternas lösning att hålla ihop och ta ännu mer avstånd från det svenska samhället. Auktoriteterna har överfört så mycket hat och avståndstagande gentemot det sekulära samhället att det är oundvikligt att några ungdomar, uppfyllda av religiöst nit, går

utanför lagens gränser. En del är till och med beredda att lyssna på de mest extrema fundamentalisterna som förhärligar våld och martyrskap.

De flesta imamer och företrädare för muslimska organisationer förnekar att det här problemet finns i Sverige. De fördömer visserligen helgens självmordsattentat men betraktar det som en enskild galnings verk. För oss som då och då stöter på muslimsk extremism i det svenska samhället blir fördömandena inte trovärdiga om man inte samtidigt erkänner att problemet finns.

Jag är inte förvånad över att självmordsbombaren Taimour Abdulwahabs hade radikaliserats just i Luton i Storbritannien. I Storbritannien gjorde man misstaget att godtroget samarbeta med alla moskéer och muslimska organisationer utan att undersöka dessa organisationers underliggande strävanden och syften. Resultatet blev att de brittiska städerna Luton och Bradford blev centrum för muslimska extremister.

Det finns risk att Säpo nu gör samma misstag. Säpo skriver i sin rapport ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige” att de ska samarbeta med de muslimska organisationerna för att motverka radikalisering. Men om vi inte ska stärka extremisterna måste Säpo och de krafter som vill motverka radikalisering bland unga, försäkra sig om att de moskéer och muslimska organisationer som man samarbetar med inte tar avstånd från det sekulära samhället. En sådan moské finns i Tensta centrum. För några år sedan dök en imam med extrema åsikter upp där. Imamen spred ett hatbudskap och fördömde det svenska samhället. Moskéledningen reagerade och han avvisades från moskén. De tog sitt ansvar för att integrera islam i det svenska samhället. Media och företrädare för samhället måste ta sitt ansvar för att inte låta andra slags muslimer representera alla svenska muslimer.

Cheko Pekgul

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN