ÅSIKT

Debatt: Com hem kablar ut iransk propaganda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Lodenius och Zandieh: Obehagligt att kanalen släpper fram hat mot judar och kvinnoförtryck

Tv-kanalerna IRINN och IRIB, som i Sverige sänds via Com hem, är megafoner för Irans totalitära regim, skriver dagens debattörer.

Tv-program där mullor pratar om kvinnan som en lydig ägodel med tre roller i livet: maka, mor eller dotter, predikningar som påbjuder månggifte, reportage som förnekar Förintelsen och nyheter, serier, långfilmer m.m. som öppet eller dolt okritiskt hyllar den hårt kritiserade regimen i Iran. Detta förekommer i de två iranska kanaler som erbjuds hos kabelbolaget Com hem.

Det handlar om tv-kanalerna IRINN och IRIB Jame Jam 1. Diskussionerna kring dessa har pågått länge bland iransk-svenska människorättsaktivister. Vi som är knutna till den mångkulturella svenska nischkanalen Kanal Global, som också ingår i Com hems utbud, har kontaktat Com hem:s ansvariga i detta ärende.

Trots flera påstötningar från oss, och trots alla uppenbara fakta, slingrar sig Com hem och försöker förhala frågan. De hänvisar också gång på gång till den långa period som dessa kanaler funnits hos dem, vilket borde vara ytterligare ett skäl att agera skyndsamt.

Man behöver inte titta särskilt länge för att konstatera att kanalerna är propagandamegafoner för regimen i Iran. Iranska tv-kanaler styrs direkt av den högsta ledaren för islamiska regimen, Ali Khamenei, och televisionen är en av regimens starkaste propagandamaskiner.

I kanalerna förekommer skenrättegångar där torterade unga studenter sitter och ”erkänner” att de är spioner på uppdrag från USA, Storbritannien eller Israel. Amnesty International har uppmanat de iranska myndigheterna att omedelbart upphöra med det här sättet att agera mot personer som ännu inte ställts inför domstol, detta ses som ett klart brott mot FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Samtidigt som det blodiga kriget rasar i Syrien skickar kanalerna ut felaktiga nyheter om den pågående situationen där. IRINN har i sina nyhetsinslag försökt visa på att Assad och hans regim endast försöker skapa lugn och kämpar mot terrorism som göds av utlandet.

En student som hade kritiserat ledarskapet i Iran försvann enligt människorättsorganisationer spårlöst, det kom rapporter om fängelse och tortyr som han hade utsatts för. Nyhetsankare i både IRIB och IRINN visade en stillbild av studenten med en röst som läste en text, som påstods vara hans egna ord, där han berättade hur bra han har bemötts och hur lätt det är att kritisera även de högt uppsatta ledarna i Iran.

En av de mullor som ständigt kränker kvinnornas rättigheter heter Mohsen Gharaati och han förekommer ofta i IRIB (både IRIB 1 och 2). Han och andra mullor instruerar kvinnor till underkastelse och män till att göra en ”god gärning” genom att gifta sig med fler kvinnor. Exemplen kunde mångfaldigas.

Regimen i Iran är en av världens mest hänsynslösa, de allra flesta iranier som finns i Sverige är flyktingar från denna regim. Det är anmärkningsvärt att ett svenskt kabelbolag fortsätter att visa den här typen av kanaler. EU, USA och de flesta andra demokratiska länder har infört stränga sanktioner mot regimen, dels på grund av misstankar om kärnvapenprogram, dels på grund av bristen på respekt för mänskliga rättigheter.

Vi känner ett djupt obehag inför att Kanal Global befinner sig i samma paket som de ovan nämnda propagandakanalerna. Vår tv-kanal är en svensk tv-kanal som kämpar för bland annat integration, demokrati och för att föra människor närmare varandra.  Våra kollegor i Iran som försöker göra sitt arbete och slåss för samma värderingar hamnar i fängelse och blir torterade.

Mojdeh Zandieh

Anna-Lena Lodenius

ARTIKELN HANDLAR OM